Information om Länsförsäkringars behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Länsförsäkringar värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter för att tillhandahålla applikationen Hälsa och vård. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Länsförsäkringar AB (publ.), org. nr. 502010-9681 ("Länsförsäkringar") är personuppgiftsansvarig för följande uppgifter:

  • Information om du omfattas av försäkring
  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din e-postadress och mobilnummer (om du väljer att ange det)
  • din inloggning via BankID
  • övergripande information om du har valt ett fokusområde (sömn, fysisk aktivitet eller stress), d.v.s. om du vill få tips och artiklar kopplat till sömn, fysisk aktivitet eller stresshantering.

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna ge dig tillgång till Hälsa och vård och för att underlätta för dig att använda tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer genom länkning från applikationen.

Om du väljer att använda tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer genom länkning från Hälsa och vård kan Länsförsäkringar dela information om att du är inloggad med BankID till dessa leverantörer i syfte att förbättra användarupplevelsen så du inte ska behöva identifiera dig fler gånger än vad som är nödvändigt. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till myndigheter om vi har skyldighet till det enligt lag.

Om du använder tjänsten inom ramen för din Förebyggande hälsoförsäkring behandlas uppgifter om din hälsa när du vill nyttja förebyggande vård. Denna behandling är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, dvs vi behöver samla in denna uppgift för att kunna bedöma rätten till ersättning.

För att du ska kunna använda Hälsa och vård behöver vi ditt samtycke till att dela information om du omfattas av relevant försäkring hos Länsförsäkringar med Mobile Wellness Solutions MWS Oy (Wellmo), vilket vi beskriver närmare i samband med att du lämnar ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket. Det innebär att om du återkallar samtycket kommer vi inte längre kunna ge dig tillgång till Hälsa och vård. Vill du återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på 08 588 431 96.

Övrig personuppgiftsbehandling som vi utför genom användandet av applikationen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla, utveckla och anpassa applikationen till dig.

För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit säkerhetsåtgärder. Det är exempelvis bara de individer som behöver ta del av dina uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som har tillgång till dem. Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att ge dig tillgång till Hälsa och vård.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter se www.lansforsakringar.se/personuppgifter

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.