Information om Länsförsäkringars behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Länsförsäkringar värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter för att tillhandahålla applikationen Hälsa och vård. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Länsförsäkringar AB (publ.), org. nr. 502010-9681 ("Länsförsäkringar") är personuppgiftsansvarig för följande uppgifter: Information om du omfattas av försäkring, ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och mobilnummer (om du väljer att ange det), din inloggning via BankID, samt övergripande information om du har valt ett fokusområde (sömn, fysisk aktivitet eller stress), d.v.s. om du vill få tips och artiklar kopplat till sömn, fysisk aktivitet eller stresshantering. Vi kan även behandla uppgifter om hur Hälsa och vård används, exempelvis hur många användare som har läst en viss artikel. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna ge dig tillgång till Hälsa och vård, för att göra applikationen mer personifierad, för att underlätta för dig att använda tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer genom länkning från applikationen, samt för att följa upp hur Hälsa och vård används i syfte att förbättra tjänsten.

Om du väljer att använda tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer genom länkning från Hälsa och vård kan Länsförsäkringar dela information om att du är inloggad med BankID till dessa leverantörer i syfte att förbättra användarupplevelsen genom att du inte ska behöva identifiera dig fler gånger än vad som är nödvändigt. Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till myndigheter om vi har skyldighet till det enligt lag.

För att du ska kunna använda Hälsa och vård behöver vi ditt samtycke till att dela information om du omfattas av relevant försäkring hos Länsförsäkringar med Mobile Wellness Solutions MWS Oy (Wellmo), vilket vi beskriver närmare i samband med att du lämnar ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket. Det innebär att om du återkallar samtycket kommer vi inte längre kunna ge dig tillgång till Hälsa och vård. Vill du återkalla ditt samtycke kan du ta bort ditt konto eller kontakta oss på 08 588 431 96. Övrig personuppgiftsbehandling som vi utför genom användandet av applikationen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla, utveckla och anpassa applikationen till dig.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att ge dig tillgång till Hälsa och vård.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter se www.lansforsakringar.se/personuppgifter

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.