Våra användarvillkor

Tack för att du använder Länsförsäkringars webbplats. Vi vill genom våra användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Länsförsäkringar. Med Länsförsäkringar avses i dessa Användarvillkor de 23 självständiga och ömsesidiga länsförsäkringsbolagen samt Länsförsäkringar AB med dotterbolag.

Genom att gå in på Länsförsäkringars webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna, bl. a. Länsförsäkringars Internettjänst, finns separata villkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Länsförsäkringar förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Länsförsäkringar tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Länsförsäkringar anser - utan att behöva visa någon orsak för detta - att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Länsförsäkringar har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Du får ladda ned och använda informationen på webbplatserna för privat bruk. Allt bruk i kommersiellt syfte av material såsom text, bild, ljud, video liksom annan information och de tjänster som publicerats på webbplatserna –förutsätter däremot skriftligt samtycke av Länsförsäkringar AB.

De varumärken eller andra kännetecken som Länsförsäkringar äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Länsförsäkringar. Länsförsäkringars varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Länsförsäkringars webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Länsförsäkringars webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Länsförsäkringar för att få göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material från Länsförsäkringars webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Länsförsäkringars webbplatser är - om inte annat uttryckligen framgår - avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Informationen på Länsförsäkringars webbplatser är inte avsedd för personer som är förbjudna av lagstiftningen från att ta del av informationen i det land där de vistas, är bosatta eller där de är medborgare. Personer som är förbjudna från att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds att lämna Länsförsäkringars webbplatser.

Även om Länsförsäkringar alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Länsförsäkringar inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Länsförsäkringar ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Länsförsäkringars Användarvillkor är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag.

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.