Om hälsoportalen

Sekretess och anonymitet - för din trygghet

Hälsotjänsterna är ett samarbete mellan SOS International och Länsförsäkringar. SOS International är leverantör av hälsotjänster och e-psykologiprogram.

SOS International är en oberoende leverantör av tjänster inom hälsa, psykologisk rådgivning, krishantering och annan personlig vägledning. Ingen information som lämnas till SOS International via webbplatsen eller de digitala hälsoprogrammen kan läsas av ditt försäkringsbolag eller annan tredje part.

SOS International sparar inga personuppgifter i tjänsterna på denna webbplats. De sparar inte heller några resultat från e-psykologiprogram. Anonyma uppgifter om hälsotillstånd sparas för att följa trender i samhället. När du använder det personliga samtalsstödet för vi journalanteckningar, men lämnar inte vidare några uppgifter till tredje part.

SOS Internationals behandling av personuppgifter sker i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR). Vid telefonrådgivning följs således rådande dataskyddslagstiftning samt patientdatalagen. Den du pratar med arbetar alltid konfidentiellt med full sekretess.

På denna webbplats används cookies för att skapa besöksstatistik. Det görs ingen koppling till dig som individ. På webbplatsens skyddade del, som nås efter inloggning, används cookies även för att spara val av tjänster och verifiering vid inloggning. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Har du frågor om hälsotjänsterna, ring 0771-666 555

Hälsoportalen och appen Hälsa och vård

I december 2022 lanserar Länsförsäkringar appen Hälsa och vård. Med Hälsa och vård får du allt det som Hälsoportalen erbjuder, men i en personligare form och direkt i din ficka. Det betyder hälsoprofil, samtalsstöd, KBT-program, inspirerande artiklar, sjukvårdsrådgivning och vårdbokning. Dessutom kan du se dina ärenden, dina försäkringsvillkor, sätta personliga hälsomål och få tips och råd som hjälper dig att nå hela vägen fram. Med appen Hälsa och vård blir det enklare att nyttja allt som ingår i din sjukvårdsförsäkring.

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.