Hälsofrämjande tjänster

Så här använder du våra hälsofrämjande tjänster

Du som har en sjukvårdsförsäkring, Bo kvar, eller en Förebygg- och rehabförsäkring har tillgång till ett antal hälsofrämjande tjänster.

De hälsofrämjande tjänsterna består av:

  • Digitalt hälsotest som resulterar i en personlig hälsoprofil
  • Stöd via telefon med psykolog, jurist, ekonom, ergonom, HR-specialist eller hälsocoach vid problem i privat- eller arbetslivet
  • Webbaserade hälsoprogram baserade på kognitiv beteendeterapi
  • Artiklar och filmer för att inspirera till hälsa och välbefinnande

Hur gör jag för att få bäst resultat?

Vi rekommenderar följande steg för att du ska få ut bästa möjliga resultat av våra hälsofrämjande tjänster:

1. Hälsoprofil - Genom att svara på ett ingående frågeformulär får du en tydlig bild av ditt hälsoläge

2. Samtalsstöd - Här får du hjälp att tolka resultatet av din hälsoprofil. Du kan även få professionell hjälp med andra ärenden av en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller hälsocoach.

3. Hälsoprogram - Utifrån din hälsoprofil kan du bli rekommenderad att gå vidare med ett eller flera KBT-baserade hälsoprogram.

Våra program bygger på Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Våra webbaserade KBT-program är uppbyggda på samma sätt som motsvarande behandling hos psykolog. Internetbaserad KBT finns idag med bland Socialstyrelsens rekommendationer för behandling av flera olika psykologiska problem. Programmen är väl beprövade och har visat goda effekter i flera forskningsstudier. Om du är beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv med hjälp av programmen har du goda möjligheter att uppnå bra resultat.

För dig som är företagsledare eller chef

  • Samtalsbaserat stöd i form av professionell rådgivning av legitimerad psykolog eller HR-konsult via tjänsten Chefsstödet som ingår i din sjukvårdsförsäkring. Chefsstödet är särskilt användbart exempelvis vid förändringar med stor påverkan på medarbetare eller som stöd vid konflikthantering.
  • Hälsoprofil för företag. Avdelningen och medarbetarna sammanfattas i en rapport med en analys av det gemensamma resultatet.
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering av medarbetare som är långtidssjukskrivna.
  • Missbruksbehandling; utredning och halva kostnaden för fullföljd behandling.

Tjänster via telefon

Vardagar 8-17: Ring för samtalsstöd eller chefsstöd.

Samma öppettider gäller för arbetslivsinriktad rehabilitering.

VÅRDNUMMER
0771 - 666 115

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.