Stresshantering

Ta hjälp innan det går för långt

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren och antalet sjukskrivna på grund av stress har mer än dubblerats. Dessutom visar färska siffror att kvinnor har 41 procent högre risk än män att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa.

Stress finns även i privatlivet

Fyra av tio svenskar har någon gång lidit av – eller känner någon som drabbats av – stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depression eller utbrändhet. Men det är inte bara på arbetet vi riskerar att bli sjuka, även påfrestningar i privatlivet kan utlösa allvarliga stressreaktioner. Långvarig arbetslöshet, sjukdom, dödsfall eller en separation kan alla utlösa stressrelaterade besvär. Som kvinna mitt i livet med karriär, småbarn, kanske hus och äldre föräldrar som behöver ens hjälp, löper en större för att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa visar en rapport från Försäkringskassan, daterad september 2020.

Följderna av att bli utbränd

Den som drabbas av utmattning riskerar att aldrig mer kunna arbeta i sin fulla kapacitet, så det finns all anledning att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på utmattningssyndrom. Om man under lång tid ignorerar signaler som tyder på att kropp och sinne far illa, kan rehabiliteringsperioden bli utdragen och besvärlig.

Bromsa stressen

Vårt stresshanteringsprogram finns för att du ska kunna bromsa en stressrelaterad sjukdom i tid. Du får kunskap och redskap för att hantera stressen i ditt liv och du får därigenom en förbättrad livssituation på flera plan. Programmet består av beprövade metoder för stresshantering utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad kan du få hjälp med?

  • Förståelse för varför du reagerar på ett visst sätt, fysiska och kognitiva reaktioner
  • Metoder för att gå igenom vad som är viktigt i ditt liv
  • Sätt att hantera och bemöta tankar och känslor
  • Övning i olika stresshanteringstekniker

Personligt samtalsstöd

Med en sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring kan du få samtalsstöd på telefon med en jurist, ekonom, hälsocoach eller psykolog, som även kan ge dig chefsstöd.

Om du har sjukvårdsförsäkring kan du få tid för behandling hos läkare, psykolog, naprapat eller kiropraktor.

VÅRDNUMMER
0771 - 666 115

08.00 - 18.00 Samtalsstöd och sjukvårdsförmedling

18.00 - 08.00 Jourbemanning

Din hälsoprofil

Funderar du på att göra programmet, men skulle vilja ha bättre koll på ditt hälsoläge, kan du göra din Hälsoprofil. Att skapa en personlig hälsoprofil tar cirka tjugo minuter. Du får en direkt, skriftlig återkoppling med råd, tips och förslag till förändringar för en mer hälsosam livsstil.

Skapa en hälsoprofil

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.