Motverka depression

När du känner dig nedstämd och behöver hjälp att vända en negativ spiral

Sjukfrånvaron ökar i alla yrken och branscher, framförallt på grund av psykisk ohälsa och vanligtvis bland kvinnor. Ofta beror dessa sjukskrivningar på depression, en akut stressreaktion eller utmattningssyndrom. Och inte sällan blir de långvariga.

Hur kan du stoppa en depression?

Dagens stressade arbetssituation är en bidragande orsak som kan leda till depression, men även störningar i privatlivet kan orsaka allvarlig nedstämdhet. Att lära sig se varningssignaler och ha tillgång till verktyg som kan bromsa förloppet är viktigt. Gränsen mellan depression och nedstämdhet är flytande och om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under två veckor kan du ha drabbats av en depression och vara i behov av vård. Men även en lindrigare nedstämdhet som kommer och går kan orsaka stora problem i ditt arbete eller privatliv.

Depressionsprogrammet bygger på KBT

Vårt förebyggande hälsoprogram kan lära dig att hantera problem som oro, sorg, ångest, håglöshet och nedstämdhet på ett effektivt vis – för att förhindra en sjukskrivning. Det är webbaserat och bygger på kognitiv beteendeterapiforskning (KBT) och vänder sig till dig som vill få kunskap och redskap för att motverka nedstämdhet och skapa en bättre livssituation. Programmet är uppbyggt på samma sätt som behandling hos psykolog. Du ska vara beredd att satsa tid och engagemang för att arbeta med dig själv, du får hjälp och stöd genom programmet. Faktadelar och konkreta övningar varvas och den rekommenderade tiden för programmet är cirka 15 veckor.

Vad kan du få hjälp med?

  • Upptäck vad du faktiskt gör och inte gör – och hur det påverkar dig
  • Ge hjärnan nya erfarenheter genom vägledd aktivitet
  • Arbeta med kommunikationsmönster
  • Gör en plan för den fortsatta vägen framåt

Personligt samtalsstöd

Med en sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring kan du få samtalsstöd på telefon med en jurist, ekonom, hälsocoach eller psykolog, som även kan ge dig chefsstöd.

Om du har sjukvårdsförsäkring kan du få tid för behandling hos läkare, psykolog, naprapat eller kiropraktor.

VÅRDNUMMER
0771 - 666 115

08.00 - 17.00 Samtalsstöd och sjukvårdsförmedling

18.00 - 08.00 Jourbemanning

Din hälsoprofil

Funderar du på att göra programmet, men skulle vilja ha bättre koll på ditt hälsoläge, kan du göra din Hälsoprofil. Att skapa en personlig hälsoprofil tar cirka tjugo minuter. Du får en direkt, skriftlig återkoppling med råd, tips och förslag till förändringar för en mer hälsosam livsstil.

Skapa en hälsoprofil

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.