Våra hälsoprogram

KBT-program som fungerar, tillgängliga när det passar dig

Alla våra webbaserade hälsoprogram bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Digitala KBT-behandlingar har under många år använts som ett alternativ till annan psykologisk behandling och resultaten har genomgående visat sig vara lika goda som när du fysiskt träffar en psykolog eller psykoterapeut. Alla program varvar fakta med övningar, och ger dig konkreta verktyg för att lyckas.

Du som deltagare är alltid helt anonym.

Bättre självkänsla

En god självkänsla är något man har mer eller mindre av. Det handlar om hur du värderar dig själv som person, särskilt i svåra situationer och när du inte presterar på topp. Hälsoprogrammet Bättre självkänsla hjälper dig att gilla dig själv oavsett yttre omständigheter.
Läs mer om programmet

Hantera smärta

Smärta är kroppens varningssignal på att något behöver åtgärdas och det är bara du som vet hur din smärta känns och hur den påverkar dig. Med vårt KBT-baserade program får du lära dig olika metoder för att hantera din smärta så att du kan leva ett så aktivt och glädjefyllt liv som möjligt.
Läs mer om programmet

Kost och motion

Många av våra vanligaste sjukdomar är kopplade till vår fritid och livsstil, det vill säga hur vi lever våra liv varje dag. Att medvetet förändra sina dagliga vanor kan ge stora, positiva hälsoeffekter på längre sikt. Det kan programmet Kost och motion hjälpa dig med.
Läs mer om programmet

Motverka depression

Inte sällan kan en stressig livssituation i det långa loppet leda till depression, en så kallad utlöst stressreaktion. Men även störningar i privatlivet, som ett dödsfall, arbetslöshet eller skilsmässa kan orsaka allvarlig nedstämdhet. Att ha tillgång till verktyg som kan bromsa förloppet är avgörande för att undvika att hamna i ett deprimerat tillstånd.
Läs mer om programmet

Oro och grubbel

Oro är ett normalt men jobbigt tillstånd som vi alla upplever ibland. Men för vissa tar det över och livskvalitén försämras. Detta program ger dig verktyg och metoder för att förhindra att svåra känslor och tankar leder till negativa spiraler som blir svåra att ta sig ur.
Läs mer om programmet

Sluta röka

Att vara röksugen handlar om kroppens starka beroende av nikotin, men det är också starkt kopplat till vanor och inlärt beteende. Så för att en rökavvänjning ska lyckas är det viktigt att tackla även det psykologiska beroendet. Vårt hälsoprogram är utvecklat för att hjälpa till med just detta.
Läs mer om programmet

Sov bättre

När du lider av sömnbrist påverkar det din koncentration och ditt minne, du blir lättare irriterad, saknar motivation och får ett nedsatt immunförsvar. Sömnlöshet är oftast inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på stress och oro. Genom detta program får du hjälp med att hitta nya vanor och rutiner för att skapa bättre sömn.
Läs mer om programmet

Stresshantering

Antalet sjukskrivna på grund av stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depression eller utbrändhet har ökat drastiskt i vårt samhälle. Vårt stresshanteringsprogram finns för att du ska kunna bromsa en stressrelaterad sjukdom i tid.
Läs mer om programmet

Sundare alkoholvanor

Att varva ned med ett glas vin eller två efter en stressig arbetsdag kan kännas som en belöning för kropp och sinne. En vana som kan leda till en långvarig beroendeproblematik. Men det går att bryta i tid. Med vårt program får du stöd och metoder för att förändra din relation och konsumtion till alkohol.
Läs mer om programmet

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.