Tag dig tid – var närvarande!

Annika Björnsdotter har jobbat med föräldrastöd till barn med utagerande barn. Hon menar att vi måste bli bättre på att ta oss tiden att vara närvarande med våra barn, och med människor runt omkring oss. Annika har även bidragit till innehållet i utbildningsfilmerna om skärmanvändning.

Annika Björnsdotter menar att de flesta, vare sig barn eller vuxna inte behöver oroa sig för sitt skärmbeteende.

  • Men det är problematiskt om inte föräldrar och ungdomar reflekterar över sitt användande och är proaktiva och själva väljer i vilken utsträckning, och syfte de använder skärmar. Vuxna behöver ta ett ansvar för sina barns skärmbeteende, menar hon.

Annika berättar att man med Skärmhjälpen har ambitionen är att nå ut till många, och att man försökt samla den forskning som finns, för att ge en nyanserad bild av hur skärmbeteende kan leda till såväl positiva som negativa konsekvenser.

  • Jag anser att en har ett skärmproblem när det går ut över viktiga områden i livet såsom sömn, fysisk aktivitet och sociala relationer IRL. Men även om det går ut över skolarbetet eller ens arbete, säger hon. Personen kan själv uppleva att hen tappat kontrollen och känner sig beroende av att till exempel spela datorspel och gör det fast en egentligen vet att det inte är bra och egentligen vill sluta, fortsätter Annika.

Hon menar att det kan det vara lite mer av en gråzon för den som känner sig stressad eller ångestfylld.

  • Då kan skärmbeteendet vara en del av problematiken som behöver förändras. Det är inte en ovanlig stressintervention att faktiskt börja begränsa sitt användande av mobilen för att öka sitt psykiska välbefinnande, förklarar hon.

Trots att det ännu inte många studier kring hur skärmtittande påverkar familjelivet skrivs det en hel del om så kallad ”technoference ”. Här studeras hur små barn påverkas av att deras föräldrar inte är riktigt närvarande med dem eftersom de ofta är upptagna med sina skärmar. Någon studie har visat att barn hade fler utagerande beteenden om föräldern ofta var upptagen med mobiltelefonen.

  • Men jag tänker också att ett litet barn behöver en förälder som agerar på barnets signaler, som modellerar olika beteenden såsom ljud, ansiktsrörelser och benämner det som händer så att barnet får en inlärningsmöjlighet, menar Annika. Denna kan missas om den vuxna är upptagen av sin mobil på ett destruktivt sätt, avslutar hon.

Om Skärmhjälpen

För att på 90 sekunder få en bra förståelse för vad Skärmhjälpen är kan du se videon Skärmhjälpen – testa ditt skärmberoende.

Skärmhjälpen.se – är ett initiativ av Länsförsäkringar för att hjälpa vuxna och barn till mer välbefinnande i en digitaliserad vardag. Med Skärmhjälpen vill vi ge inte bara våra försäkringstagare utan även den breda allmänheten ett verktyg vi för en bättre hälsa.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.