Ta vara på kraften hos de introverta

Är introverta personer blyga, svåra att prata med och rädda för att prata inför folk? Snarare tvärtom. Linus Jonkman, författare till boken "Introvert: den tysta revolutionen", är expert på ämnet. Han förklarar bland annat varför du vill ha en introvert chef.

Nuförtiden kan man med hjälp av forskning klargöra att introverta och extraverta människor tänker och fungerar på olika sätt. Så hur vet man om man är introvert? En introvert person har enligt Linus Jonkman inga större bekymmer med att tala inför folk. Det handlar snarare om varifrån du hämtar din energi.

– Extraverta människor söker sig till social uppmärksamhet för att få mer av det dopamin de behöver för att inte känna sig understimulerade. Introverta har lägre tolerans för dopamin och behöver därför mindre uppmärksamhet. Ett introvert drag är att du hellre föreläser för ett rum med 200 människor än att du minglar med dem efteråt. En introvert person går istället hem och läser i lugn och ro för att ladda batterierna medan den extraverta söker mer socialt umgänge och planerar nästa aktivitet.

Förutom att inte vilja tala inför folk är en vanlig fördom om introverta att de är tysta och blyga. Linus Jonkman håller inte med, utan menar att det oftast är de extraverta som är blyga.

– Det är vanligare att extraverta människor är blyga. Blyghet är ett eget arvsanlag som säkert haft en del evolutionära fördelar. Det är helt enkelt en fobi för att få social uppmärksamhet. Blyga människor vill ofta vara med i sociala sammanhang men de vill inte vara den sociala mittpunkten.

En av fördelarna med att vara introvert är att du nästan aldrig är uttråkad. Det händer tillräckligt mycket när du bara sitter och tänker. Men även den mest introverta kan känna ett behov av socialt umgänge, precis som en extravert kan behöva en ensamlunch ibland.

– Ja, till och med den mest extraverta personen i världen kan bli socialt utmattad av ett skumdisco med onyktra ryssar, till exempel. Och har du som introvert suttit och skrivit på en bok i två veckor så kan du sakna att träffa folk.

Att vara introvert på en arbetsplats

Ett av Linus ledord när det kommer till introverta på arbetsplatser är “ledtid”. Som introvert behöver du tid för att ta in och analysera information. Därför är det viktigt att du tillåts tid att tänka, gärna i enrum med stängd dörr.

– En introvert har en starkare förmåga att reflektera och analysera. Då är det avstressande att få ledtid. Som chef ska man inte heller ta åt sig av att det saknas optimism eller positiva känslor direkt, utan de känslorna kommer efter att du fått tid att tänka och analysera. Många chefer tolkar det som att du är pessimistisk eller negativ för att du behöver betänketid. Introverta är också mer lättstörda och behöver sortera bort brus, andras röster och konstiga dialekter, så det är inget konstigt om du behöver stänga dörren ibland, säger Linus.

I studier, bland annat från Harvard, har det visat sig att introverta passar utmärkt i ledande roller och som chefer. I vissa fall, som till exempel väldigt pressade situationer, kan det till och med vara en fördel att ha låg grad av extraversion.

– I en studie från Harvard (2012) kom man fram till att introverta ledare hade en fördel när medarbetarna var erfarna. De tog inte så mycket taltid på möte utan lät andra prata och var mer toleranta för olika åsikter, vilket var bra ur ett kreativitetsperspektiv.

De var också bättre i algoritmiska situationer, d.v.s. när något bara kan lösas på ett sätt, för att de visade en större ödmjukhet och var mer självkritiska.

I studier gjorda på den australiensiska armén har man också kunnat visa att ledare med låg grad extraversion hanterar pressade situationer bättre för att de inte reagerar direkt utan reflekterar och analyserar innan de tar beslut, berättar Linus.

Oemotståndliga motpoler

En annan vanlig fördom om introversion och extraversion är att de är fungerar som motpoler som söker sig till varandra i relationer. Linus förklarar att det skiljer sig mellan värderingar, vänlighetsdrag och vad du finner attraktivt.

– Nästan alla vill dela värderingar med sin partner och sina vänner, som politiska värderingar till exempel. Det gäller vänlighetsgrad också, väldigt snälla människor vill ha snälla människor i sin närhet och mer otrevliga människor trivs bättre bland andra likasinnade. När det kommer till attraktion så söker du ofta någon annorlunda än dig själv. Extraverta finner introverta personer mystiska och spännande.

Även om mystik och olikheter kan vara attraherande så uppstår det ofta problem i förhållanden mellan introverta och extraverta, berättar Linus.

– Kommunikation är den ständiga utmaningen, och antingen lyckas ni hitta vägen där ni förstår varandra lika bra eller så funkar det inte alls. I slutändan byggs inte en stark relation på att ni är lika varandra utan att ni har stor tolerans för varandras olikheter. Det är lätt att bli illa berörd av att du som introvert under en period behöver mycket egentid, för man förstår inte ditt motiv.

Mer om introversion

Linus Jonkman har skrivit sju böcker som rör sig kring personlighetsdrag, ledarskap och egentid. Just nu skriver han på uppföljaren till Introvert: den tysta revolutionen.

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.