Så bryter vi ensamheten bland unga killar

Män är oftare ofrivilligt ensamma än kvinnor. Tyvärr gäller det inte bara äldre män, utan även unga killar. Möt 24-åriga Mårten Granlund som pratat med tusentals killar och män om mansrollen och om mäns sociala och känslomässiga ensamhet.

För tre år sedan startade Mårten Granlund organisationen Under Kevlaret som jobbar för att få killar att känna sig trygga i att uttrycka sina känslor, be om hjälp och stötta varandra. Kevlar är ett hårt material som bland annat finns i skottsäkra västar, och liknas med killar och mäns ibland hårda yta. Verksamheten har tusentals följare, och Mårten håller ofta föreläsningar om machokulturen och den ensamhet som många killar upplever.

– Jag startade Under Kevlaret efter att två̊ av mina vänner berättade för mig att de hade försökt att ta sina liv. De hade inte berättat för någon annan eftersom de var så skamfyllda. De hade hela tiden hållit en glad fasad. För i mitt grabbgäng var det ytliga samtal, skratt och aktiviteter som gällde. Vänskapen var ofta för skör för att vi skulle gå̊ på̊ djupet med varandra, förklarar han.

Parallellt med att Mårten startade Under Kevlaret var han volontär på̊ Tilia som är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Han var lägerledare och svarade i deras chatt.

– Jag skulle nog ändå säga att jag är lite av en expert på̊ unga killars mående, då jag själv är en ung kille och har varit i kontakt med så väldigt många unga killar, menar han.

Mårten menar att den psykiska ohälsan är ungefär lika stor bland killar som bland tjejer men att killar inte är lika vana vid att tala om känslor.

– Vi är inte dåliga på̊ det. Vi måste bara få rätt förutsättningar så kan vi också̊ prata om våra känslor, säger han.

Mårten menar att killars umgänge ofta knyts till olika aktiviteter. Det är sällan man bara träffas för att vara med varandra.

– Vilket såklart är härligt, men ibland kan det vara nyttigt att få möjligheten att prata om det lite djupare. Det som känns på̊ riktigt, påpekar Mårten.

Trots att relationen med barn- och ungdomsvännerna ofta är ytlig är det dem man tänker sig att man ska umgås med när man blir äldre. Om man överhuvudtaget tänker på̊ vänskap och sociala relationer när man funderar över sin framtid.

– Många unga killar som tänker på̊ framtiden tänker nog att de ska tjäna pengar - att det är karriären man ska prioritera. Det går inte riktigt att nöja sig med att tänka sig att ha ett jobb man trivs med. De som inte har de strävandena kan känna sig misslyckade, säger Mårten.

Mårten menar att ett avgörande skäl till den ensidiga fokuseringen på̊ arbetet kan vara att det är vad deras pappor verkar värdera klart högst.

– De fokuserar på̊ jobbet och pratar om jobbet. Om papporna eventuellt har några kompisar, för det är ju uppenbart för många unga att deras pappor inte har det, så får de sällan träffa dem. Pappan snackar inte om sina vänner och han tycks verkligen inte ha något grabbgäng, menar Mårten.

Mårten hänvisar till en undersökning som genomförts av Kamratposten där man frågat barn vem de pratar med när de är ledsna. Närmare hälften säger mamma och 20 procent säger vänner. Pappa kommer först på̊ femte plats med fem procent

– Många pappor visar sin kärlek med presenter, eller genom att följa med på̊ idrotten. Men barn, och tonåringar, och unga vuxna behöver få höra det också! utbrister han. De behöver få prata om sina känslor med sin pappa och det behöver papporna med, avslutar Mårten.

LITE FAKTA OM MÄN OCH ENSAMHET

  • Enligt SCB (2015) saknar var femte gift man i medelåldern en nära vän.
  • 11 procent av kvinnorna uppger att de saknar någon förtrolig person i sitt liv, den siffran är 17 procent bland männen. Skillnaderna mellan kvinnor och mäns förstärks med stigande ålder.
  • 2017 rapporterade Statistiska centralbyrån att 13 procent av Sveriges kvinnor och 28 procent av männen mellan 65 och 85 år var socialt isolerade.
  • Barnlösheten är större bland medelålders män än kvinnor. Skillnaden har ökat påtagligt under de senaste decennierna och fortsätter att växa. Det gäller framförallt för män som har lägre inkomster. Barnlösheten bland 45-åringar med lägre inkomst uppgår idag till 41 procent. Bara till mycket liten del är det självvalt.

Tidskriften Ekonomisk nr 4 2019, Det ojämlika faderskapet av Anne Boschini och Marianne Sundström.

Hör av dig till Under Kevlaret

Ifall du är en kille som känner att du skulle må̊ bra av att prata eller chatta om dina tankar och känslor - hör av dig till Under Kevlaret!

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.