Forskningens syn på yoga

Sara Hoy är folkhälsovetare och forskar om yogans hälsofrämjande effekter. Hon har nyligen skrivit boken Yoga, vetenskap och fakta – därför fungerar det. Hon berättar om den och ger dig som vill prova och kanske få in yogan i din vardag stöd och råd för att komma igång.

Sara Hoy är en erfaren yogalärare. Passionen för yoga fick henne att ta yogan från yogasalen till labbet. För att vetenskapspersonen i henne ville ha fakta om vad hon upplevt med yogan.

– Jag har sett hur stressade människor blir helt mjuka, som om de käkat balsam. Yogan ger en synergieffekt i känslan av att vara mjuk på insidan och knivskarp i hjärnan, förklarar Sara. Med yoga kan du slippa gå igenom livet på sparlåga, menar hon.

Sara förklarar att vi efter krävande prestationer, vare sig de är fysiska eller psykiska, har behov av återhämtning.

– Har du inte möjlighet till det är risken stor att du hamnar i en negativ spiral där du mår allt sämre, säger hon. Och även den stress som man tycker sig klara av driver upp blodtrycket, långsamt kan det bli allt högre. Jag tycker att man med små enkla medel ska se till att ta hand om problemet innan det uppstår, förklarar hon.

Forskningen kring yogans effekter har formligen exploderat under de senaste åren. Alltmer tyder på att den lågintensiva träningen ger ökad vardagsork, liksom att den kan vara en effektiv metod för att förebygga och komma tillrätta med såväl sömnsvårigheter, högt blodtryck som smärtproblematik i rygg och nacke. Dessutom kan yoga bidra till ökad rörlighet och styrka.

Sara vill använda de senaste forskningsrönen för att kunna ge råd om metoder för att förebygga skada och sjukdom. Hon vill även kunna hjälpa den som tränar mycket med rekommendationer för att undvika belastningsskador.

– För om du vill optimera din träning måste du ha återhämtning, och det är nåt annat än att inte träna. Ofta kan du behöva träna på att slappna av, såväl fysiskt som mentalt förklarar Sara.

I boken beskriver hon forskningsläget vad gäller yogans hälsofrämjande effekter. Dessutom får du exempel på enkla övningar som fungerar för allt från stel rygg till dålig balans.

Sara tycker inte att yoga är för alla men påpekar att alla bör hitta en strategi för att regelbundet få både fysisk aktivitet och aktiv vila för återhämtning.

– Yoga är en effektiv och praktisk paketlösning för det, som dessutom har en rad andra fördelar, till exempel att du kan göra det på en liten ytan när du får en kortare paus under arbetsdagen och du kan yoga även om du är lite hängig eller har ont någonstans, säger hon.

Det finns ingen forskning kring hur mycket eller hur ofta du bör yoga för att få alla de positiva hälsoeffekterna. Sara menar att man måste fråga sig vad man vill uppnå, för att sedan känna efter hur väl man lyckas och vad man behöver för att känna ett lugn i sin kropp.

– Man måste helt enkelt testa sig fram till vad som fungerar för en själv. Om det är något forskningen säger så är det att regelbundenhet ofta en nyckel för att något skall ha effekt, påpekar Sara.

Många nybörjare kan tycka att det är ganska obehagligt att gå in i en yogasal. Kanske att man prövat och känt att det inte fungerade. Sara föreslår att man då kan pröva sig fram mellan olika yogaformer hemma med hjälp av videos på Youtube eller Yogobe, för att hitta det som man trivs med och tycker är skönt.

– Det handlar ju också om vad du vill uppnå med yogan. Du kan få allt från träning i smidighet, styrka och balans till mental träning och avslappning. Det finns ett helt bibliotek av olika former. Med lite träning kommer du märka att ett yogapass, även om det är kort, kan minska eventuell oro och hjälpa dig hantera de negativa känslorna du kan ha, så att du inte fastnar i nedstämdhet. Det är härligt helt enkelt! säger hon.

Fakta: Yogobe är en sajt och en app med yogavideos på svenska för den som vill göra yoga i sitt hem.

HÄR ÄR ETT SMAKPROV PÅ VAD VETENSKAPEN SÄGER OM YOGANS HÄLSOEFFEKTER:

 • Andningsträning, avslappning och meditation är en självklar del av yoga. Forskning som fokuserar på de vilsamma teknikerna visar att långsam djup andning aktiverar de delarna av nervsystemet som ger en känsla av lugn och ro.
 • Den kan sänka mängden av stresshormonet kortisol som pumpas ut i kroppen.
 • Studier visar på en sänkt upplevd stressnivå för den som praktiserar teknikerna inom 6-18 dagar.
 • Verkar vara verksamt mot kronisk smärta, nedstämdhet, oro och stress.
 • Har visat sig vara speciellt effektivt för att sänka blodtrycket.
 • Minskar oro och förbättrar humöret.
 • Kan användas som ett stöd i att förbättra sömnen.
 • Tycks ha god effekt på smärtor, både på kort och lång sikt. Framförallt i nedre delen av ryggen och i nacken.
 • Kan öka din rörlighet, koordination, styrka och kroppsegna balans.
 • Har visat potential mot mild till måttlig depression.
 • Risken för skada vid yoga verkar dessutom vara låg.

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.