Ett längre och mer flexibelt arbetsliv

Gig-ekonomin är här och skapar möjligheter för såväl äldre som yngre. Malin Påhls Hansson, näringspolitisk expert på Företagarna, förklarar hur utvecklingen kan ge dig ökad frihet, flexibilitet och en hållbar kompetensförsörjning.Automatisering, digitalisering och fler som har egna företag: Den digitala strukturomvandlingen påverkar både hur och var vi arbetar men även hur tjänsteutbudet kommer att utvecklas.


Inte bara för de yngre

Att vi lever allt längre och är friskare upp i högre ålder gör att pensionsåldern succesivt höjs, men även att allt fler äldre vill styra över sin arbetstid och ser företagandet som en möjlighet till mer frihet. Den så kallade ”Gig-ekonomin”, där arbetsgivare i allt större utsträckning anlitar egna företagare för att klara arbetstoppar och tidsbegränsade projekt, innebär ökade möjligheter för ett mer flexibelt, och längre arbetsliv.

– Många startar företag när de är i pensionsåldern. De vill fortsätta att arbeta, men kanske inte heltid och mer på sina egna villkor, säger Malin Påhls Hansson. För arbetsgivare skapar detta en fantastisk möjlighet att behålla medarbetare med kompetens baserat på lång arbetslivserfarenhet. Det är ovärderligt, säger hon.

Väntar vi för länge?

I ett internationellt perspektiv kommer vi svenskar ut från högskolan relativt sent, i trettioårsåldern. Vilket även är genomsnittsåldern för det första barnet. Då efterfrågar de flesta en fast anställning och en bra chef, menar Malin som varit ordförande för Saco studentråd. Många får några mycket stressiga år med småbarn och karriär. Ett eget företag kan då vara en möjlighet till ett mer flexibelt arbetsliv för att minska stressen. Genomsnittsåldern för att starta företag är 35 år för män och 37 år för kvinnor.

– Det är vettigt att stanna upp i livet när man upplever att det går för fort, och man behöver mer flexibilitet för att må bra och klara sitt livspusslande. Värt att notera är att soloföretagande ofta innebär att du arbetar mer. Däremot styr du över din egen tid. Och just friheten i att styra över sin egen tid är det viktigaste för att vara soloföretagare enligt de undersökningar vi genomfört, säger Malin.

Hon är noga med att framhålla att man först bör göra en noggrann ekonomisk konsekvensanalys.

– Man ska tänka livslönemässigt så att du inte får ett alltför stort inkomstbortfall senare i livet, framhåller hon.

Enligt SCB:s statistik har soloföretagandet inte ökat de senaste åren, men det är fortfarande den vanligaste formen av företagande. Däremot ökar antalet anställda i egenanställningsföretag snabbt.

– Att vara egenföretagare kan vara ett format som passar många för att prova på. Det lämpar sig bra för den som vill behålla sin anställning och samtidigt prova en affärsidé. Men i förlängningen är det klokt att övergå i soloföretagande. Du får ökad kontroll över din ekonomi, dina försäkringar och din pension, samtidigt som du axlar ett stort ansvar för hela verksamheten, förklarar Malin.

Är detta bara början?

Malin har varit projektledare för ett stort EU initiativ i Sverige (Digital Skills and Jobs Coalition Sweden) som ska lyfta den digitala kompetensen med fokus på jobbskapande i en digitaliserad värld. Hon är övertygad om att en ökad digital kompetens i kombination med ökad automatisering kommer förändra arbetsmarknaden i grunden.

– Rätt reformer kommer att ge en mycket högre kapacitet för nya arbetssätt och anställningsformer i hela landet, menar hon. Dels kommer det att möjliggöra en motreaktion till urbaniseringen, dels att man jobbar högre upp i åldrarna. Dessutom kommer fler kunna arbeta med sina hobbys och passioner, åtminstone till viss del, i olika former av kombinatörsskap, säger Malin.

För att få till en sådana utveckling anser Malin att det krävs både politiska initiativ och attitydförändringar. Arbetet för att få till dem måste börja redan i skolan.

– Det är viktigt att unga introduceras i tanken att de kan omsätta sina kunskaper i företagande som ett viktigt alternativ till mer traditionella anställningsformer. Detta gäller under hela utbildningskedjan, oberoende inriktning på studierna, avslutar Malin.

* Enligt en underökning som genomförts av Egenanställningsföretagens branschorganisation har antalet egenanställda ökat med över 900 procent mellan 2011–2017.

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.