Smärta som kräver psykologhjälp

Långvarig smärta leder ofta till nedstämdhet och sänkt livskvalitet. I en serie om fyra artiklar ger psykologen Emelie Wagner råd för hur du som lever med långvarig smärta ska få ut det mesta av livet. Hon har i flera år arbetat på specialistmottagning för patienter med kronisk värk.

  • Kortvarig akut smärta har ofta en tydlig fysisk orsak. Vid långvarig smärta saknas däremot ofta tydliga förklaringar till smärtan.
  • Långvarig smärta brukar kallas kronisk när den varat i tre månader eller mer.
  • Vid långvarig smärta behövs ofta psykologisk kunskap för att smärtan inte ska ta över och begränsa livet mer än nödvändigt. Ett förändrat förhållningssätt är ofta avgörande för att behålla livskvalitet.

Nästan alla vuxna har haft ont i rygg, axlar eller värk på något annat ställe i kroppen. För det mesta går värken över av sig själv men ibland kan man behöva söka hjälp. Vid problem i rörelseapparaten, det vill säga muskler, skelett och leder, är det i första hand en fysioterapeut som du bör vända dig till. Via Länsförsäkringars vårdnummer 0771–666 115 kan du snabbt och lätt komma i kontakt med legitimerad fysioterapeut som även kan hjälpa dig vidare ifall du skulle behöva träffa läkare eller annan profession.

Akut smärta är kortvarig och orsaken till smärtan är vanligtvis tydlig. Vid långvarig smärta saknas däremot ofta tydliga förklaringar till smärtan. Långvarig smärta brukar kallas kronisk när den varat i tre månader eller mer. Smärtan behöver inte vara konstant för att kallas kronisk utan kan komma och gå, såsom migrän ofta gör. Kronisk smärta är, till skillnad från akut smärta, inte någon varningssignal på ny vävnadsskada. Man kan ha haft någon form av vävnadsskada tidigare men trots att skadan har läkt så har smärtan inte upphört. Varför det blir så finns fortfarande många frågetecken kring. Forskning talar för att det vid kronisk värk sker förändringar i nervsystemet som förmedlar smärtsignaler, vilket får till följd att smärtsignaler sänds utan att någon ny skada har skett.

Sätt inte livet på paus

Det är vid långvarig smärta som jag som psykolog brukar bli inblandad. En av fem svenskar i Sverige lever med långvarig smärta. Du behöver dock inte lida av långvarig smärta för att dra nytta av innehållet i denna artikelserie. Att leva med smärta, oavsett hur mycket det begränsar en, gör ofta att man också mår sämre psykiskt. Det som oftast händer är att man försöker göra allt för att ha så lite ont som möjligt, vilket ofta betyder att man rör sig mindre för att slippa känna av smärtan. På kort sikt kan det fungera att till exempel undvika att gå i trappor, ta bilen istället för cykeln, sluta träna och så vidare. Men på längre sikt vet man att undvikande och passivitet blir sämre för kroppens rörlighet och hälsa liksom för den mentala hälsan. Trots vetskap om detta fastnar många människor med långvarig smärta i ett begränsat livsmönster och det är som att man “sätter livet på paus” medan man väntar på eller kämpar för att smärtan ska försvinna så att man ska kunna leva som förr igen. Det är naturligt att göra så en begränsad tid, men vad tror du händer om man fortsätter leva på det sättet och smärtan fortsätter att vara där?

Att leva ett rikt och värdefullt liv

Smärtan har konsekvenser i ditt liv och det är dessa som du med psykologins hjälp kan adressera. Det jag som psykolog kan hjälpa människor med är hur man kan förhålla sig till smärtan så att man även i närvaro av smärta kan leva ett så rikt och värdefullt liv som möjligt. Det kanske kan låta banalt och enkelt men tro mig, jag vet att det inte är enkelt. Jag vet också att det kan göra en värld av skillnad. Jag har arbetat på specialistmottagning för människor med kronisk värk, men även mött detta i mitt arbete på vårdcentral och inom företagshälsovård. Det finns idag forskning som visar att terapiformen ACT (Acceptance and commitment therapy), en utveckling av KBT, hjälper människor som lider av kronisk värk. Man hjälper inte människor att bli av med sin värk men man hjälper människor med långvarig smärta att leva ett rikare liv med högre livskvalitet.

Det handlar i grunden om ett perspektivskifte. Ett tecknat videoklipp illustrerar detta. Det är på engelska och heter “The unwelcome party guest”. Se gärna klippet och fundera kring hur det kan säga något om förhållningssätt till smärta.

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.