Arbetsmiljöarbete – vad krävs egentligen?

Systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till att öka trivseln och lönsamheten på små företag. Det menar Robert Jakobsson som är utbildningschef på Prevent. I en intervju berättar han om hur småföretagaren, genom en bra förståelse för begreppet arbetsmiljö, en visionär arbetsmiljöpolicy, checklistor för riskbedömning och personalenkäter lyckas med arbetsmiljöarbetet.

Robert Jakobsson och Prevent vill få småföretagare att uppfatta att kravet på att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper dem att utveckla företagen och kan vara relativt enkelt att genomföra. Därför är en stor del av det material som ligger på deras hemsida avsett för småföretagare.

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara särskilt betungande. Använder man en bra checklista för riskundersökningar och får till en handlingsplan är det något som de flesta småföretag kan klara av tillsammansn genom skyddsronder, eller kanske till och med på en kafferast. Hur arbetsmiljöarbetet genomförs beror på vilken verksamhet som företaget, har menar Robert.

Alla arbetsgivare ska dessutom ha en arbetsmiljöpolicy. För företag med fler än tio anställda ska den vara skriftlig. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå, det vill säga de mål man sätter för sitt arbetsmiljöarbete.

  • Jag tycker att man ska använda sig av ett positivt anslag för hur man vill vara som företag. Man kan inspireras av formuleringar från andras policies som man hittar genom att googla på nätet, säger han.

På Prevents hemsida finns exempel på arbetsmiljöpolicies för olika typer av företag. Där finns även checklistor för riskundersökningar som är avsedda för småföretag och personalenkäter för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

  • Anonyma personalenkäter bör användas även på små företag för att undersöka hur medarbetarna mår och om det finns problem med sådant som sexuella trakasserier och olika former av diskriminering, säger Robert. På vissa små företag kan det vara svårt med anonymiteten. Då kan det vara bättre att avstå och att istället arbeta direkt med att utveckla ledarskapet, menar han.

Alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska varje år göra en genomgång av sitt arbetsmiljöarbete och skriva ner vad som funderar och vad som inte fungerar.

  • På ett litet företag bör alla medarbetare engageras i arbetet. Ansvaret för att genomföra olika delar i handlingsplanen också fördelas ut på olika medarbetare, förklarar Robert. Men man får inte tappa att VD alltid har det övergripande ansvaret. I det ligger att se till att de som får olika ansvarsområden har kunskaperna och resurserna för att kunna sköta sina delar av arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt, säger han.

Prevent har i många år arrangerat grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö” som pågår i tre dagar och leds av en erfaren handledare inom arbetsmiljö. Deltagarna är från olika företag och branscher och det ges gott om utrymme för diskussion om hur man kan arbeta för en bättre arbetsmiljö på de egna arbetsplatserna.

  • På utbildningarna får man en injektion för att jobba med arbetsmiljöfrågorna. Man får en ökad förståelse för vad som avses med begreppet ”arbetsmiljö”. I år har vi ett delvis nytt innehåll med mer om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågor om stress och kränkningar är mycket på tapeten, avslutar Robert Jakobsson.

Guider och checklistor för systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har ansvar för att Sveriges arbetsgivare bedriver ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete. På deras hemsida finns bra material både om vad som gäller och hjälp till såväl arbetsgivare som skyddsombud och arbetstagare att genomföra arbetet.

För att snabbt förstå vad som är arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöarbetet och hur det kan genomföras på ett bra och smidigt sätt rekommenderas Prevents guide Systematiskt arbetsmiljöarbete i tio punkter.

Om Prevent

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Deras uppdrag är att förmedla kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. De arrangerar utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete i Stockholm, Göteborg och Malmö. På sin hemsida förmedlar de information, guider och checklistor för att underlätta arbetsmiljöarbetet på både stora och små företag.

Läs mer om Prevent

Missa inte dina hälsofrämjande tjänster

Du vet väl att du som har en sjukvårdsförsäkring eller en Bo kvar-försäkring alltid har tillgång till hälsofrämjande tjänster? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd. För dig som är chef finns även ett särskilt chefsstöd, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor.

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.