Samarbeta för en bra arbetsmiljö

MEDARBETARE I arbetslivet hamnar vi ibland i situationer där vi inte trivs. Vi kanske mår dåligt och till och med bidrar till den dåliga stämningen, eller arbetsmiljön. Psykologen Emelie Wagner beskriver ett förhållningssätt som gör det lättare att ta ansvar för det egna beteendet och för att bidra till att förändra situationen.

Sammanfattning:

  • En stressande arbetsmiljö kan komma att ta fram egoistiska beteenden
  • Du är en viktig del av din kollegas arbetsmiljö
  • Tillräckligt med positiv feedback, uppskattning och social uppmärksamhet gör det möjligt att ta upp problem med dina kollegor.

En tidigare artikel handlade det om vikten av att be varandra om hjälp i utmanande situationer. Att kunna ställa upp för varandra är en del av ett fungerande samarbete. I en stressad arbetsmiljö är det lätt att man börjar se om sina egna intressen först istället för att se till gruppens bästa.

I ett experiment som kallats ”From Jerusalem to Jericho” lät man präststudenter hålla ett föredrag om “den gode samariten”. De som arrangerade experimentet hade placerat ut en man utanför föreläsningslokalen som spelade skadad. Präststudenter vet att man bör vara hjälpsam som präst och dessutom hade de just fått hålla ett föredrag på ämnet. Experimentet visade att det som avgjorde om de stannade och hjälpte till var hur bråttom de hade. Av dem som hade bråttom var det endast 10 procent som hjälpte till. Av de som hade mer tid var det 63 procent som stannade och hjälpte mannen. Hur du beter dig påverkas såklart av den miljö och den situation du är i. Och kom ihåg att du är en viktig del av dina kollegors miljö.

En viktig del av att skapa ett bra samarbete och en positiv arbetsmiljö utgörs av bra och öppen kommunikation medarbetare emellan. En förutsättning för att ge varandra fungerande feedback är att man känner varandra, är öppen med varandra och kan berätta något om sig själv, att man blir lyssnad på och känner sig förstådd. Ett gripande filmklipp från dansk tv belyser vikten av att hitta gemensamma nämnare mellan människor. Se klippet här:

Ett grundläggande mänskligt behov är att få uppmuntran, uppskattning och social uppmärksamhet. Det mest effektiva sättet att få någon att göra förändringar är att bekräfta och uppmuntra när någon gör något på ett önskat sätt. Man brukar tala om att man behöver bygga upp ett förtroendekapital för att kunna ge korrigerande feedback. En tumregel är att fungerande relationer behöver fem gånger mer positiv än negativ kommunikation.

Använd Länsförsäkringars personliga samtalsstöd

Konflikter och även mobbing är vanliga problem på arbetsplatser. Det är viktigt att ta hjälp för att hantera sådana situationer. Prova att använda Länsförsäkringars personliga samtalsstöd. Via samtalsstödet får du tre telefonsamtal med psykolog. Om du skulle behöva fler samtal eller vilja träffa en psykolog ringer du samma nummer men gör ett annat knappval.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.