Sätt gränser innan din kropp gör det

MEDARBETARE Att sätta gränser för arbetet är svårt. Psykologen Emelie Wagner påpekar att det inte är så enkelt som att bara säga nej oftare. Snarare handlar det om att vara i kontakt med vad som är viktigt för just dig och att kunna prioritera utifrån det. Om inte du sätter gränserna är risken stor att kroppen gör det åt dig, säger hon.

Sammanfattning:

  • Ett mer flexibelt arbetsliv ställer större krav på att du som individ kan sätta gränser
  • För att lära dig att säga nej behöver du veta vad du vill säga ja till
  • Sätt gränser som passar dig. Ha till exempel en bestämd tid på kvällen då du slutar att arbeta och vara tillgänglig.

I takt med den digitala utvecklingen ökar möjligheterna för medarbetare att bestämma var och när man ska arbeta. Man kanske kan gå tidigare från jobbet och slippa hämta sist på dagis, men motprestationen handlar ofta om att man är tillgänglig och kan ta tag i arbetsrelaterade frågor även under sin fritid. Det är länge sedan man började prata om “det gränslösa arbetslivet”. Trots det är det för de flesta mycket svårt att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv.

Arbeten med stor flexibilitet öppnar möjligheter för vissa men för andra, som har svårt att hantera flexibiliteten, ökar risken för ohälsa. Du som arbetstagare behöver i allt större utsträckning själv bli bra på att sätta gränser för att må bra. En del av den stressrelaterade ohälsan har sin bakgrund i bristande förmåga att sätta gränser.

När de negativa konsekvenserna av stress ökar är det som att kroppen hjälper till att sätta de gränser som man själv inte klarat att sätta. Det är alltså viktigt att vi själva är med och sätter gränser, innan kroppens stressymptom gör det för oss. Om man aldrig tidigare har behövt sätta gränser, eller säga nej, är det något som man behöver öva på. Det kan handla om att ta bort sociala medier från telefonen, att ha separata telefoner för arbete och privatliv, att ha en bestämd tid då man slutar arbeta för kvällen, eller att komma överens med chef och kollegor om hur och när man ska vara nåbar.

Att sätta gränser är inte så enkelt som att bara säga nej oftare. Det handlar också om att vara i kontakt med vad som är viktigt för just dig och att kunna prioritera utifrån det. Innan man kan börja säga nej behöver man veta vad man vill säga ja till. Liknelsen från "Alice i underlandet" kan vara till hjälp här. Alice frågar katten, “Vart ska jag?” och katten svarar med att fråga “Vart vill du?” Alice svarar “Det vet jag inte.”, varpå katten säger“ Då spelar det ingen roll vilken väg du tar.”. När du vet vart du vill (vad du vill säga ja till) kan det också bli tydligare för dig vad du vill säga nej till.

Om du vill läsa mer om hur du kan öva på att sätta gränser kan jag rekommendera boken “Att sätta gränser för sig själv och andra” skriven av psykologen och författaren Åsa Kruse. Hon har även skrivit en bok om hur man på ett hållbart sätt kan börja arbeta igen efter stressrelaterad ohälsa. I det sammanhanget spelar gränssättning en självklar roll.

Prova på e-psykologiprogrammet “Stresshantering”

Ett effektivt sätt för att bli bättre på att hantera stress är att använda Länsförsäkringars e-psykologiprogram om stresshantering.

Programmet bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). Genom övningar och evidensbaserad kunskap får du enkla och konkreta verktyg för att både förebygga och hantera stress. Om du vill få stöd av psykolog under tiden du arbetar i programmet kan du ringa Länsförsäkringars vårdnummer och be att få kontakt med psykolog.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.