Fråga i tid

CHEF Det kan vara lätt att dra sig för att prata med en medarbetare som du känner på dig mår dåligt. Och att ”fuska” i samtalet genom att inte ta upp jobbiga frågor. Här ger psykologen Emelie Wagner dig råd och metoder för att fånga upp och hjälpa medarbetare som mår dåligt.

Sammanfattning:

  • Skapa rutiner för att regelmässigt tala med dina medarbetare om hur de mår
  • Du som chef behöver inte agera psykolog men kan i tidigt skede uppmuntra medarbetare att ta professionell hjälp
  • Följ upp hur din medarbetare mår, även om det verkar gå åt rätt håll

Vi vet att psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoproblem. Det är också en av vår tids stora arbetsplatsproblem. Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning och behovet av förebyggande insatser på arbetsplatser är stort. En omfattande undersökning som Länsförsäkringar gjorde 2016 visade att knappt fyrtio procent av medarbetarna var säkra på att de skulle berätta för chefen ifall de kände sig oroliga för egna stressymptom. Alltför många gånger sätter arbetsgivare in insatser först när det har gått ännu längre och ohälsan är ett faktum. För att kunna fånga upp risker i tid och förebygga psykisk ohälsa måste medarbetare och chefer hitta rutiner och regelmässigt tala om hur medarbetaren mår psykiskt. Det ska ske både när medarbetaren mår bra, mindre bra, eller riktigt dåligt.

I mitt arbete som psykolog träffar jag ofta chefer som känner sig osäkra kring hur, när och om de ska prata med en medarbetare som de misstänker mår dåligt. Man kan som chef känna sig rädd för vilket svar man ska få och osäker på hur man ska hantera det. Det räcker ofta med en liten tröskel för att man ska fortsätta undvika att ta tag i det. Det finns alltid gott om andra uppgifter som pockar på uppmärksamheten.

För att minska psykisk ohälsa inom arbetslivet behöver arbetsgivaren bli bättre på att ställa frågor och tala med sina medarbetare om deras hälsa och välbefinnande. Ju tidigare man kan ta samtalet desto lättare är det att sätta in åtgärder som förhindrar sjukskrivning och psykisk ohälsa.

För att fånga upp tidiga och mer subtila signaler på psykisk ohälsa är det bra att ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare, inte bara ett medarbetarsamtal om året. Om du frågar “Hur är läget?” får du ofta ett svar i stil med “Det är bra”. Det ger dig ingen användbar information. Du behöver först kolla att medarbetaren har tid att prata en liten stund med dig och se till att ni kan prata ostört. Sedan behöver du ställa frågan på ett sätt som uppmuntrar medarbetaren till att berätta mer. Du kan till exempel fråga vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i arbetet just nu. Du kan be medarbetaren skatta stressnivån på en skala 1-10 och även fråga om stressnivån är på väg upp eller ned. Det kan även fungerar bra att komplettera med någon typ av enkät om den psykosociala arbetsmiljön och använda den som underlag för samtal med medarbetaren. Om du vill ha inspiration till vilka frågor du kan ställa, eller underlag för en enkät kan du använda dig av Arbetsmiljöverkets broschyr ”Förebygg stressrelaterad ohälsa (pdf)”.

Ta hjälp av Chefsstödet, en del av det personliga samtalsstödet

Många chefer är rädda för att fråga för att de då kan komma att få en alltför komplicerad situation i knät och skjuter därför upp samtalet. Du som chef behöver inte agera psykolog bara för att du tar upp frågan. Uppmuntra istället medarbetaren att ta psykologhjälp och förmedla telefonnumret till Länsförsäkringars vårdförmedling.

Ibland kan man som chef ändå hamna i nya och utmanande situationer med sina medarbetare. Om du behöver hjälp eller om du bara vill bolla dina tankar med någon kan jag verkligen rekommendera dig att ringa “Det personliga samtalsstödet”.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.