Att ta någon annans perspektiv

CHEF Undersökningar visar att chefer ofta underskattar problem hos sina medarbetare. När de sedan accepterar att en medarbetare har problem, utgår de gärna ifrån sig själva för att ge förslag på lösningar. Det leder mest till frustration, konstaterar psykologen Emelie Wagner och visar på ett mer framkomligt synsätt.

Sammanfattning:

  • Lita inte enbart till egna tolkningar kring hur någon verkar må
  • Du kan bara leda andra i deras värld, inte utifrån din egen värld
  • Du behöver öva för att bli bra på att sätta dig in i andras perspektiv

Du som chef har säkert fått höra att du bör vara lyhörd och kunna märka av när dina medarbetare inte mår bra. Undersökningar visar gång på gång samma resultat; chefer underskattar problem hos sina medarbetare. Jag som psykolog tycker inte att det är konstigt att man som chef kan ha svårt att se på andra hur de mår och jag ser stora risker med att utgå från egna tolkningar.

Det vanligaste misstaget vi gör i samspel med andra är att vi tror att andra ser världen på samma sätt som vi själva gör. Vi kommunicerar ofta som vi själva skulle vilja bli kommunicerade till. Vi blir också frustrerade eller irriterade på andras beteende när de agerar på ett sätt som vi själva inte skulle ha gjort. Vi tycker att det är självklart hur man ska göra. Ordet självklart avslöjar vad det handlar om, att det är klart för en själv. Men alla har inte samma erfarenheter som man själv har.

Det är såhär vi människor fungerar. Tror du mig inte? Kolla det här klippet så får du se:

När vi människor tar in information från omvärlden sker en prioritering och innan vi blir medvetna försvinner en del information. Man kan förenklat säga att informationen går genom både ett sinnesfilter (format av unika sinnesceller) och ett erfarenhetsfilter (format av våra tidigare upplevelser).

Precis som filmklippet visar har sådant som du fokuserar på och som stämmer överens med din världsbild lättare att nå fram till ditt medvetande. En vanlig orsak till konflikter och missförstånd mellan människor kommer sig av att man tror att andra ser världen på samma sätt som man själv gör. Istället för att döma och snabbt dra slutsatser i samtal med andra, vill jag uppmuntra dig till att stanna upp, nyfiket fråga och utforska mer. Det kan minska risken för onödiga konflikter.

Du kanske undrar vad detta har med ledarskap att göra. Kommunikation är grundläggande för ledarskap och vetskapen om att din bild av världen är högst subjektiv och skiljer sig från andras bild av verkligheten är det mest basala inom kommunikation. Du kan bara leda andra i deras värld, inte utifrån din egen värld. Därför behöver du som ledare bli bra på att sätta dig in i andras perspektiv.

Ta hjälp av Chefsstödet, en del av det personliga samtalsstödet

I vissa situationer och med vissa personer kan det vara svårare att faktiskt förstå, kunna sätta sig in i den andres situation och veta hur man ska agera som chef för att främja hälsa. Ta chansen att få bolla dina funderingar i sådana situationer med en erfaren psykolog. Ring Länsförsäkringars personliga samtalsstöd och be om chefshandledning. Vid chefsstöd får upp till tre samtal, du får telefonkontakt inom 72 timmar och inget skadenummer registreras.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.