Viktigare prata om flyt än om balans i livet

Istället för att sträva efter att ha en bra balans mellan arbete och privatliv borde vi se till vad som ger rytm och flyt i arbetet och i livet, för det som stressar en person är energigivande för en annan, säger Malin Emilsson som är ICF-certifierad coach med basen i Skövde. Hon coachar ledare för att de ska kunna hjälpa medarbetarna att identifiera sina ibland omedvetna behov och hitta en arbetssituation som passar dem.

Malin Emilsson utgår ifrån att det som avgör om arbetet bidrar till en bra balans i livet, eller flyt, är om det ligger i linje med de egna behoven och värderingarna, inte hur många timmar man arbetar och när. Hon använder sig bland annat av verktyget MyNeeds när hon coachar chefer och grupper. I det kan de öka kunskapen om sina behov och förståelsen för vad som motiverar dem.

  • Har man ett arbete där man inte kan utvecklas utifrån sina personliga behov så mår man inte bra. Det blir svårt att hitta ett flyt. Man är stressad. Genom att bli medveten om vad man har för grundläggande psykologiska behov kan man göra aktiva val så att man får ett arbetsliv som ligger i linje med vad man behöver, säger Malin Emilsson.

I MyNeeds skiljer man mellan sex olika grundläggande psykologiska behov som påverkar hur vi vill ha vår arbetssituation och hur vi vill ta emot coachning. Är man till exempel en person som vill ha tydliga mål för sitt arbete och främst motiveras av att ständigt utveckla och förbättra, så ger det helt andra förutsättningar för att trivas i arbetet än för den som främst motiveras av samhörighet med andra.

  • Som ledare är det viktigt att man bli medveten om sina egna behov i arbetet. Du leder utifrån dina egna behov, förklarar Malin. Sedan måste du identifiera medarbetarnas behov för att kunna möta dem och kunna kommunicera med dem på ett bra sätt, avslutar hon.

Malin arbetar både som coach och utvecklingskonsult. I ett utvecklingsuppdrag har hon oftast workshops med alla berörda medarbetare, för att hitta deras drivkrafter och hur de vill kommunicera med varandra och med sina chefer. Mellan workshoparna träffar hon cheferna i enskilda coachsamtal och arbetar med utveckling av ledarskap och kommunikation.

Ett coachande förhållningssätt är, enligt Malin, den mest framgångsrika metoden för att lyckas som ledare, särskilt när många är relativt självgående och har flexibla arbeten. Hon menar att grunden för ett coachande förhållningssätt är att man tydliggör vad de enskilda individerna behöver för att utvecklas och må bra i sina arbeten. Det ska man kunna få ihop till en förståelse för hur gruppen fungerar som helhet och hur man ska kommunicera med gruppen som helhet. Malin anser att man som ledare för det behöver grundläggande kunskaper i beteendepsykologi.

  • Jag coachar och undervisar dem i beteendepsykologi, jag försöker få dem att tänka i nya banor och hjälpa dem att få nya insikter för att förbättra relationerna med sina medarbetare, säger hon.

Behovet av stöd varierar, enligt henne, mycket mellan olika individer. Då vi arbetar flexibelt när det gäller tid och plats har olika personer olika behov av hur uppföljning sker och hur ofta.

  • Då är det superviktigt att vara tydlig med vad man som chef förväntar sig att medarbetarna presterar, att gemensamt sätta mål för arbetet och att hela tiden följa upp utifrån individens behov istället för sina egna, säger Malin.

Hon är övertygad om att de arbetsgivare som kommer att vara framgångsrika i framtiden är de som kan individualisera arbetsuppgifter och situationer efter de enskilda medarbetarnas drivkrafter.

  • De kommer att ha lägre sjuktal, högre kreativitet och effektivitet, avslutar hon.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.