Rutiner och policys för en bra arbetsmiljö

CHEF Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare till en bra balans mellan arbets- och privatliv? Det är ett tungt ansvar, särskilt som det kan vara svårt att precisera var gränserna går, både för sig själv och för medarbetarna. Psykologen Emelie Wagner ger dig råd för att komma in i och strukturera arbetsmiljöarbetet.

Sammanfattning:

  • Ha en bra arbetsmiljöpolicy, utgå gärna från Arbetsmiljöverkets vägledning där lagkraven finns preciserade
  • Involvera dina medarbetare i att skapa policys och riktlinjer som främjar hälsa
  • Ta dig tid att själv fundera på vad du menar med balans mellan privatliv och arbetsliv

I och med de nya reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft 2016 har många arbetsgivare fått bättre verktyg för att hantera risker såsom stress eller obalans mellan arbetsliv och privatliv. I arbetsmiljöföreskrifterna finns tydligt beskrivet hur man skapar en arbetsmiljöpolicy tillsammans med medarbetarna och vidare hur man planerar, åtgärdar och följer upp insatser. Du har väl sett Arbetsmiljöverkets vägledning? Om inte, se här

En viktig del av arbetsmiljön är att det finns en balans mellan krav och resurser. Det är något du som chef behöver ha överblick över och stämma av regelbundet med dina medarbetare. En annan viktig del handlar om att tydliggöra arbetsrollen och arbetets innehåll. Detta för att vara säker på att rätt arbetsuppgifter genomförs och förebygga överbelastning. Chefen behöver också, vid behov, hjälpa medarbetaren att prioritera.

Chefens ansvar är stort och systematiskt arbetsmiljöarbete låter kanske inte så spännande. Just därför, speciellt för mindre företag, kan det kännas tungt att ta sig an. Men en viktig del i arbetet med att skapa policys och riktlinjer på arbetsplatsen handlar om att engagera och involvera medarbetarna. Du som chef behöver inte, och ska inte, sitta med detta själv. Det är frågor som rör alla på arbetsplatsen och det du kan göra är att strukturera teman utifrån vilka ni tillsammans på möten kan arbeta fram riktlinjer för den psykosociala arbetsmiljön.

Som psykolog är jag van vid att vrida och vända på saker. Världen är subjektiv, vi människor har unika sinnen och erfarenheter, som gör att vi faktiskt ser världen och tar in världen på olika sätt. Du kanske tror att alla vet vad man menar med balansen mellan privatliv och arbetsliv, att det är vedertaget. Men är det verkligen det? För att kunna föra samtal om detta tillsammans med medarbetare och skapa policys för att främja balans och hälsa kan det vara bra att först ta sig en stund själv att fundera på vad det hela egentligen handlar om. När jag tänker efter så frågar jag mig om arbete verkligen kan likställas med allt annat man har i livet och ska väga lika tungt. Alltså om man med privatliv syftar på familj, relationer, fritid, vänner, träning etc. Kanske man istället kan förenkla det hela och prata om balans mellan olika behov och delar i livet. Dessa skiftar ju naturligtvis under livets gång och om man satsar allt på en enda del så kan hälsan bli skör och man mår sämre. Viktigt är ju också att klargöra att alla delar i livet inte kan ta lika mycket plats hela tiden. Vi tenderar att under livets gång bara lägga till fler och fler delar men lika viktigt är att dra ifrån aktiviteter, krav och förväntningar.

Ja, det kanske inte blir enklare när man börjar grotta ner sig i definitioner och prata om vad man egentligen menar. Men jag tror att det är en viktig del av processen och inte minst den kreativa delen av processen att skapa rutiner och policys för att främja hälsa på arbetsplatsen. Lycka till och gör det kul!

Ta hjälp av Chefsstödet, en del av det personliga samtalsstödet

Många chefer är rädda att om de tar upp en svår fråga med en medarbetare så kan de komma att få en alltför komplicerad situation i knät och skjuter därför upp samtalet. Du som chef behöver inte agera psykolog bara för att du tar upp frågan. Uppmuntra istället medarbetaren att ta psykologhjälp och förmedla telefonnumret till Länsförsäkringars vårdförmedling.

Ibland kan man som chef ändå hamna i nya och utmanande situationer med sina medarbetare. Om du behöver hjälp eller om du bara vill bolla dina tankar med någon kan jag verkligen rekommendera dig att ringa det personliga samtalsstödet. Genom samtalsstödet får du tala med erfarna psykologer.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.