Ledarskap för flexibelt arbete

CHEF De som till stor del kan göra sina arbeten på tider och platser som passar dem är mer tillfreds med sina arbeten, men de är också mer stressade än personer med traditionella arbetsvillkor. Flexibelt arbete ställer därför höga krav på ledarskapet. Emelie ger förslag på åtgärder för att den flexibla arbetsplatsen ska vara effektiv och hälsosam.

Sammanfattning:

  • Arbetslivets och privatlivets gränser suddas ut i samband med den teknologiska utvecklingen
  • Chefen behöver hjälpa medarbetaren att prioritera och hantera gränssättning
  • Förebygg övertidsarbete genom att ta fram en arbetstidspolicy som bland annat innehåller regler för tillgänglighet.

Digitalisering och dygnet-runt-samhället har luckrat upp tids- och rumsgränser i samhället liksom i arbetslivet. Utveckling har möjliggjort helt nya sätt att organisera arbete. I rum och på tider som tidigare varit reserverade för privatliv tar arbetslivet nu plats. Och på arbetsplatsen går det snabbt och enkelt att växla mellan ärenden i privatlivet och i arbetet. Det är denna typ av arbetsvillkor som man brukar kalla gränslöst, eller flexibelt arbete.

Forskning visar både att medarbetare med flexibla villkor är mer tillfreds med sin arbetssituation och att flexibelt arbete är kopplat till stress och ohälsa. Det finns alltså både risker och vinster med flexibelt arbete. Båda sidor behöver medvetandegöras och diskuteras på arbetsplatsen.

Som chef har man ofta ansvar för en heterogen medarbetarskara med varierande behov av gränssättning för balansen mellan privatliv och arbetsliv. Vissa medarbetare har inga problem med att svara på mail närsomhelst och andra behöver följa tydliga gränsdragningar. Flexibelt arbete kräver att medarbetarna blir bra på att själva sätta gränser. Alla har inte färdigheterna att göra det. De behöver ditt stöd som chef för att klara det och för att utveckla dessa färdigheter.

Att leda enskilda anställda, eller team, utan att vara på samma plats ställer höga krav på ledarskapet. Som chef behöver man jobba mycket med uppföljning, vilket innebär att medarbetarsamtalen måste genomföras med tätare intervall än tidigare. Medarbetarsamtal i kombination med kartläggning av arbetstiden gör det enklare att fånga upp dem som riskerar att arbeta för mycket.

Ett sätt att förebygga och hantera övertidsarbete, som ofta kommer av flexibelt arbete, är att ta fram en arbetstidspolicy som tydliggör hur arbetstiden ska hanteras. Där kan regler kring tillgänglighet utanför arbetstid klargöras. Det är klokast att tillsammans med medarbetarna ta fram rutiner och riktlinjer som stödjer gemensamma gränsstrategier för att främja balans mellan privatliv och arbetsliv. Man kan till exempel använda roterande tillgänglighetssystem om det behövs.

Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda kan utföra sitt arbete inom ramen för sin avtalade arbetstid. Det är viktiga arbetsmiljöfrågor som ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Du som chef behöver se till att flexibiliteten i arbetet gynnar både medarbetaren och arbetsgivaren. Relationen bygger i stor utsträckning på tillit och förtroende. Att tillåta och ibland uppmuntra medarbetare att jobba hemifrån kan vara ett sätt för chefen att visa att man är beredd att både ge och ta.

Ta hjälp av Chefsstödet, en del av det personliga samtalsstödet

Många chefer är rädda att om de tar upp en svår fråga med en medarbetare så kan de komma att få en alltför komplicerad situation i knät och skjuter därför upp samtalet. Du som chef behöver inte agera psykolog bara för att du tar upp frågan. Uppmuntra istället medarbetaren att ta psykologhjälp och förmedla telefonnumret till Länsförsäkringars vårdförmedling.

Ibland kan man som chef ändå hamna i nya och utmanande situationer med sina medarbetare. Om du behöver hjälp eller om du bara vill bolla dina tankar med någon kan jag verkligen rekommendera dig att ringa det personliga samtalsstödet. Genom samtalsstödet får du tala med erfarna psykologer.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.