Låt medarbetaren ta hand om apan

CHEF Många ledare har vant sig vid att ta över andras problem. Emelie Wagner beskriver hur det riskerar att göra arbetet tungt, ensamt och utsiktslöst. Bättre att låta medarbetaren beskriva hur hen vill förbättra sin arbetssitiuation och ansvara för att det blir gjort, medan du dokumenterar och följer upp era överenkommelser med konsekvenser för medarbetaren.

Sammanfattning:

  • Arbetsgivaren ansvarar för att i möjligaste mån anpassa arbetsuppgifterna efter medarbetarens livspussel
  • Som chef behöver du inte ta över medarbetarnas problem utan ska hjälpa dem att själva lösa problemen
  • Var konsekvent och följ upp överenskommelser i möten med medarbetare som har för mycket övertid

Forskare och beslutsfattare verkar överens om att arbetsgivaren har ett stort ansvar för att det finns balans mellan arbetsliv och privatliv för medarbetarna. Arbetsgivaren måste se till att lyssna, stödja och anpassa arbetet individuellt efter varje arbetstagares livspussel. Man talar till och med om “balansaktiviteter” och “balanssamtal”. Med det avses aktiviteter som främjar balansen mellan arbetsliv och privatliv där balanssamtal kan ingå, dvs medarbetarsamtal med fokus på just denna balansakt.

Chefens ansvar kan, som tidigare nämnts, kännas tungt men glöm inte att man som chef inte ska ta över medarbetarnas problem. Många ledare har vant sig vid att ta över andras problem. I en studie utsatte man ledare för ett rollspel där en medarbetare kom in på ledarens kontor och berättade om ett problem hen hade i sitt arbete. Det tog i genomsnitt 8 sekunder innan ledaren hade tagit över problemet. Om du har läst Ken Blanchards bok ”The One Minute Manager Meets the Monkey” så känner du säkert till hans liknelse med att få apor kastade i sitt knä.

Medarbetaren kommer in i chefens rum med en apa på axeln, det vill säga med ett problem. Chefen erbjuder sig snabbt att hjälpa medarbetaren. Under dagen kommer fler medarbetare in med apor på axlarna och chefen tar beredvilligt åt sig att fixa allting. När dagen är slut, sitter chefen med allas apor i knäet medan hans medarbetare kan gå hem till sina familjer. Rådet från Blanchard är att lyssna på vad din medarbetare har för problem och hjälpa denne att själv finna en lösning. Erbjud dig inte att lösa problemet åt hen! Apan hör hemma hos sin rättmätige ägare och om det är en medarbetare så är ditt jobb inte att hantera apan utan att lära din medarbetare att hantera apan.

När jag coachar chefer stöter jag på många som inte vet hur de ska få en medarbetare att sluta jobba, sluta ta ansvar och dra gränser. Många chefer känner oro för medarbetaren och trots försök lyckas de inte få medarbetaren att till exempel inte svara på mail hemifrån. När det trots flera samtal och påminnelser inte fungerar är det lätt att som chef känna maktlöshet och otillräcklighet. Mitt råd där är att bli tydligare, ta det hela på allvar och dokumentera överenskomna åtgärder. Planera in regelbundna möten som dokumenteras och där ni följer upp överenskommelser. En viktig uppgift för dig som chef är att vara konsekvent. Det är samma logik som gäller i föräldraskapet. Vuxna är bara lite äldre barn. De lär sig snabbt om det du säger bara är ord eller om det verkligen finns konsekvenser som du realiserar.

Ta hjälp av Chefsstödet, en del av det personliga samtalsstödet

Många chefer är rädda att om de tar upp en svår fråga med en medarbetare så kan de komma att få en alltför komplicerad situation i knät och skjuter därför upp samtalet. Du som chef behöver inte agera psykolog bara för att du tar upp frågan. Uppmuntra istället medarbetaren att ta psykologhjälp och förmedla telefonnumret till Länsförsäkringars vårdförmedling.

Ibland kan man som chef ändå hamna i nya och utmanande situationer med sina medarbetare. Om du behöver hjälp eller om du bara vill bolla dina tankar med någon kan jag verkligen rekommendera dig att ringa det personliga samtalsstödet. Genom samtalsstödet får du tala med erfarna psykologer.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.