Chefens ansvar som förebild

CHEF Som chef är dina dagar ofta fullbokade och du har långa att göra- listor. Då är det lätt hänt att det blir övertid. Inte nog med att det lär stressa dig. Dessutom är du då en dålig förebild för dina medarbetare. Hur du som chef arbetar påverkar nämligen allas uppfattning om vad som är okay. Här ger Emelie dig verktyg för att vara en bra chef, och samtidigt minska arbetsbördan.

Sammanfattning:

  • Underskatta inte din roll som normskapare och förebild
  • Du ska inte låtsas som att det är enkelt för dig heller, utan att du också arbetar kontinuerligt och medvetet med att skapa gränser och balans
  • Använd arbetsverktyget Livskompassen för att tydliggöra dina värderingar i ditt ledarskap såväl som inom andra områden i livet

I mitt arbete som psykolog tycker jag att det är så fantastiskt att, även om klienter inte alltid tror det, jag i princip måste kämpa och arbeta med samma saker som mina klienter gör. Jag är så klart inte undantagen dessa mänskliga tillkortakommanden och kunskap leder inte per automatik till förändring. Förändring är svårt för mina klienter och det är svårt för mig. Jag måste alltså använda samma metodik som jag lär ut till mina klienter. Och just att jag arbetar med samma metodik gör att jag med en helt annan trovärdighet kan hjälpa mina klienter att arbeta med detta.

Samma sak gäller dig som chef. Du är inte undantagen utmaningarna med flexibelt arbete eller att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv. Tvärtom är ditt arbete med detta av särskilt vikt för att dina medarbetare ska kunna se på dig och i stor utsträckning kunna göra som du gör. Här är det lätt att anknyta till föräldraliknelse. Barnen gör inte som man säger utan som man gör. Det är ingen nyhet och samma sak gäller i regel för dina medarbetare.

Det kan handla om att man som chef själv har gränser för tillgänglighet, att man går hem i hyfsad tid, att man är föräldraledig, vabbar och så vidare. Jag håller regelbundna föreläsningar i ledarskapsutbildning på temat hälsa och många chefer jag träffar gör precis tvärt emot det jag lär ut.

Ett sätt att påbörja ditt eget arbete med detta är att fundera krig vilka värderingar du har och vad som är viktigt för dig. Inom KBT och ACT (Acceptance and commitment therapy) finns ett arbetsverktyg för detta som brukar kallas för Livskompassen. Verktyget hjälper dig att klargöra dina värderingar inom olika livsområden. Jag brukar tänka på värderingar som en inre kompass med hjälp av vilken man kan orientera sig. “Kompassen” kan vara till hjälp vid både mindre och större beslut så att de harmonierar med de egna värderingarna.

Jag har gjort en egen utformning av detta arbetsverktyg och det kan du få tillgång till här, se Livskompassen (pdf). Kolla gärna igenom om det kan fungera som ett underlag för viktiga samtal med närstående. Det här är inte lätta frågor och man kan behöva ta lite tid på sig för detta. Och kom ihåg att du gör det för dig själv, så det är ingen skoluppsats som någon annan ska betygsätta. Det viktiga är att du använder det på ett sätt som fungerar bra för dig.

Prova på e-psykologiprogrammet “Stresshantering”

Ett effektivt sätt att bli bättre på att hantera stress är att använda Länsförsäkringars e-psykologiprogram om stresshantering.

Programmet bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). Genom övningar och evidensbaserad kunskap får du enkla och konkreta verktyg för att både förebygga och hantera stress. I programmet ingår också en variant av Livskompassen.

Läs också

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.