Arbetslivsinriktad rehabilitering

En genomtänkt och klokt utförd rehabilitering är a och o för att en medarbetare ska komma tillbaka på ett bra sätt efter en långvarig sjukskrivning. I vår sjukvårdsförsäkring ingår arbetslivsinriktad rehabilitering vilket gynnar både medarbetaren och arbetsgivaren.

Arbetslivsinriktad rehabilitering - arbetsgivarens ansvar

Visste du att arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att arbetsanpassa och erbjuda rehabilitering till sina medarbetare efter en längre tids sjukskrivning, oavsett om sjukskrivningen beror på arbetet eller är av privat orsak? Så är det, och det kräver en hel del av företaget att på ett korrekt sätt genomföra en sådan process, både vad gäller kunskap, tid och resurser. Genom vår sjukvårdsförsäkring får ni hjälp av en dedikerad rehabledare med både utredning, plan och åtgärder. Det innebär att medarbetaren får de bästa förutsättningarna för att komma tillbaka i tjänst medan arbetsgivaren får det stöd som krävs för att rehabprocessen ska bli smidig och korrekt. En viktig och bra förmån för alla parter.Du kan läsa mer om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering på Försäkringskassans webbplats.

När kan man få arbetslivsinriktad rehabilitering?

Du som är sjukvårdsförsäkrad kan få arbetslivsinriktad rehabilitering när du varit borta från arbetet på grund av privata eller arbetsrelaterade besvär

 • minst 21 dagar i följd
 • vid sex kortare sjukskrivningsperioder under ett år.

Arbetslivsinriktad rehabilitering sker alltid utan självrisk, med förutsättning att rehabiliteringsplanen godkänts av Länsförsäkringar.

Ett skydd till både medarbetare och företag

Både den som är försäkrad och arbetsgivaren är berättigad till ersättning för kostnader som kommer i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga omkostnader för rehabledare, utredning och kostnader för åtgärder i samband med att medarbetaren ska kunna återgå till arbetsplatsen. Ersättningen sker dock som längst upp till 12 månader.

När ska du starta ett arbetslivsinriktad rehabärende?

Kontakta oss via telefon 0771-666 115, vardagar mellan 8-17, om en medarbetare eller du själv

 • förväntas bli sjukskriven i mer än 21 dagar.
 • vet om en förväntad sjukskrivning i mer än 21 dagar.
 • haft kortare sjukfrånvaro vid sex tillfällen det senaste året.

Du som arbetsgivare ersätts för dessa kostnader

Vilket även kan vara bra att känna till för dig som är anställd och försäkrad:

 • anpassning av ordinarie arbetsplats
 • arbetshjälpmedel
 • arbetsträning
 • omplacering
 • utbildning
 • ändrade arbetsuppgifter

Företaget får inte ersättning för förlorad intäkt eller produktionsbortfall på grund av rehabiliteringsrelaterade aktiviteter eller åtgärder, kostnad för ersättare, varsel om uppsägning, yrkesvägledning eller karriärplanering, utbildning eller program som syftar till att den anställde ska få arbete hos annan arbetsgivare.

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.