För arbetsgivare och chefer

Få inblick i hälsoläget på din arbetsplats

Här kan du som chef eller företagsledare läsa mer om det stöd du och dina medarbetare kan få av att vara sjukvårdsförsäkrade hos oss på Länsförsäkringar.

Att få inblick i hälsoläget på en arbetsplats är det första steget till att kunna göra mätbara hälsomässiga framsteg. Verktyget Hälsoprofil för företag skapar värde både för den enskilda medarbetaren såväl som för hela företaget. Genom att låta alla anställda genomföra ett digitalt hälsotest, som resulterar i en unik hälsoprofil, så kan ni mer målinriktat jobba med förebyggande hälsovård.

Varje hälsoprofil tilldelas en hälsorapport med insikter om individens hälsoläge. Resultatet matchas mot de hälsofrämjande tjänster som försäkringen erbjuder, som personligt samtalsstöd, chefsstöd eller KBT-baserade hälsoprogram. Syftet är att förbättra trivsel och hälsa, samt minimera sjukfrånvaro och besvär för alla dina anställda. Ett förebyggande arbete som är helt kostnadsfritt och som ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Hälsoprofil för företag gör att du som arbetsgivare kan ligga steget före, bland annat genom att pusha för de hälsofrämjande tjänster som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Tidiga insatser minskar risken för långvariga sjukskrivningar.

Med en ”Hälsoprofil – Företag” får ni:

  • En samlad, anonymiserad, företagsrapport som jämförs med ett branschsnitt och det totala beståndet som ger inblick i eventuella utmaningar inom fem hälsorelaterade områden (arbetsförhållanden, trivsel och självuppskattad hälsa, mental hälsa, livsstil, sjukdomsbild och värk)
  • En personlig hälsorapport till den enskilda medarbetaren som erbjuder en insikt i deras individuella hälsa inom de fem hälsorelaterade områdena. Beroende på identifierade riskområden i det individuella resultatet erbjuds era anställda möjligheten att ta del av Länsförsäkringars hälsofrämjande insatser.
  • En hälsocoach som går igenom företagets resultat tillsammans med er för att gemensamt identifiera potentiella åtgärder som kan bidra till att förbättra den överordnade välbefinnandet och hälsan inom företaget.

Beställ Hälsoprofil för företag

Beställ direkt och

  • få överblick över hälsa och välbefinnande inom företaget
  • bli medveten om möjligheter till förebyggande hjälp till era medarbetare
  • få en unik avrapportering med hög datasäkerhet
  • få rådgivning av specialister per telefon


Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.