Acceptans – ett knep för ett bättre liv?

Acceptans eller ACT har seglat upp som trendbegrepp inom psykologin. Men vad är det? Finns det vetenskapligt belagda fördelar? Och hur kan du använda dig av det i vardagen? Neuropsykologen Gabriella Svanberg förklarar.

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är en form av beteendeterapi som blivit alltmer populär under senare år. I stället för att arbeta med att ”ta bort” tankar, känslor, upplevelser syftar ACT till att hjälpa oss att förhålla oss till det. Det handlar om att leva ett rikt och meningsfullt liv och inte låta oss hindras av vårt negativa mentala tjatter.

Målsättningen i ACT är att öka sin psykologiska flexibilitet, vilket kännetecknas av; att vara fullt närvarande i nuet, öppen för erfarenheter (både goda och dåliga) och att engagera sig i beteenden som går i linje med ens personliga värderingar. Man använder sig av acceptans- och mindfulness-strategier tillsammans med förändringsstrategier. I stället för att försöka undvika, förneka eller kämpa emot inre tankar och känslor uppmuntras man att acceptera sina inre upplevelser som en del av att vara människa. Samtidigt jobbar man med att fortsätta agera i linje med sina värderingar och mål. Metoden utvecklades på 1980-talet av psykologen Steven C. Hayes, professor vid University of Nevada. Forskning har visat positiva resultat för en rad olika psykologiska problem och livssituationer, inklusive ångest, depression, stress, kronisk smärta och missbruk.

Att öva sin psykologiska flexibilitet innebär att utveckla en större förmåga att hantera motstånd och utmanande känslor eller tankar på ett hälsosamt sätt. ACT erbjuder en rad strategier kopplade till 6 kärnprocesser. Här är några praktiska sätt för hur du kan öva upp din psykologiska flexibilitet, baserat på dessa processer:


1 – Öva på mindfulness och närvaro

Börja med att praktisera mindfulness dagligen. Det kan vara så enkelt som att observera din andning, äta medvetet, eller ta promenader där du verkligen fokuserar på vad du ser, hör och känner. Målet är att bli mer närvarade i nuet och observera dina tankar, känslor utan att döma det du upplever. Att ägna sig åt mindfulness kan minska reaktiviteten till obehagliga tankar och känslor.


2 – Använd dig av defusion-tekniker

Det innebär att skapa avstånd mellan dig och dina tankar så att du kan se dem som just tankar snarare än absoluta sanningar. När du märker att du fastnar i negativa tankemönster, ta ett steg tillbaka och observera dina tankar som om de vore löv som flyter förbi på en flod.


3 – Acceptera dina känslor

Öva dig på att acceptera dina tankar och känslor utan att döma dem. Du behöver inte tycka om dem, men du erkänner dem som en del av din upplevelse. Att kämpa emot tankar och känslor eller undvika dem förstärker ofta deras inverkan. Påminn dig själv om att känslor är tillfälliga och inte definierar dig som person.


4 – Identifiera dina värderingar

Reflektera över vad som är viktigt för dig i livet och vad du värderar mest. Att ha klart för dig vilka dina värderingar är kan hjälpa dig att styra dina handlingar så att de är mer meningsfulla och riktade. Sätt gärna upp konkreta handlingar du kan ta för att leva mer i linje med dina värderingar.


5 – Just do it!

Ta små steg varje dag för att leva i linje med dina värderingar. Det kan vara att ta en promenad, ringa en vän eller säga nej till något du inte tycker är ok. Vår hjärna är plastisk, och precis som att du blir vig om du stretchar, blir du psykologiskt flexibel om du övar på detta.

Om författaren:

Gabriella Svanberg är specialist i neuropsykologi och har lång erfarenhet som mindfulnessintruktör, föreläsare och konsult. De senaste åren har hon jobbat med stresshantering, chefsstöd och teamutveckling och skräddarsyr gärna koncept för att skapa de bästa förutsättningarna för hållbarhet för såväl individ som team. I sin avhandling impelmenterade och forskade Gabriella på Acceptance & Commitment Therapy (ACT) inom sluten missbruksvård. Läs mer om Gabriella hos vår hälsopartner www.healthcompetence.se
Författare: Gabriella Svanberg

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Fler artiklar på ämnet

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.