Ta hand om dig själv för ditt barns skull

Om ditt barn mår dåligt, och kanske gör dumma saker, är risken stor att du glömmer dina egna behov. Ibland kan du till och med bli så utmattad av situationen att du snarare blir en belastning än en hjälp för barnet. Psykologen Emelie Wagner möter dagligen föräldrar i svåra situationer. Här får du några tankar för att kunna vara den du vill vara - när livet slår till.

Den utmattande tvåfrontskampen

I mitt arbete som psykolog möter jag dagligen föräldrar som kämpar med att hantera deras barns mående. Det kan röra sig om allt från barnens sömnproblem, mobbning och stress till svårare psykisk ohälsa som självskadebeteende, trauman och självmordstankar. Jag möter även ofta föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Föräldrarna till dessa barn kämpar ofta hårt för att hjälpa sina barn och samtidigt klara av livspusslet. Föräldrarnas ansträngda situation och sätt att hantera påfrestningarna leder ofta till egna sömnproblem, stressrelaterade symptom, relationsproblem, skuldkänslor och svårigheter att klara av sitt arbete.

Vanligt att prioritera bort sig själv

Alla föräldrar tampas i någon mån med den svåra balansakten; att ta hand om barnens behov och samtidigt klara av att ta hand om sig själva. Föräldraskapets första tid lär oss att till stor del sätta våra egna behov åt sidan. Det blir då allt svårare att fortsätta vara i kontakt med och kunna lyssna till de egna behoven. Det är helt naturligt att tappa bort en del av det som du tidigare gjort för att må bra. Detta gäller alla föräldrar, men balansakten blir ännu svårare och mer påtaglig för de som har ett barn eller tonåring som mår dåligt.

Frågor kring hur mycket tid en förälder lägger på sig själv respektive på familjen är en av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan föräldrar. För att slippa den balansakten och skuldkänslor som kan dyka upp så prioriterar många, medvetet eller omedvetet, helt sonika bort sig själva helt. På så sätt slipper de många svåra val och känslor, på kort sikt. I längden sliter dock denna strategi hårt på föräldern som inte får fylla på batterierna med vila, egentid och tid med vänner.

Bry dig om din egen psykiska hälsa

Det är särskilt när ens barn inte mår bra som det tenderar att bli ohållbart för föräldrarna. När förälderns egna psykiska ohälsa tar överhanden så söker de ofta hjälp. Symptomen kan vara nedstämdhet, svårkontrollerad oro och stress. Ju tidigare du fångar upp problemet, desto lättare är det att komma på rätt köl igen. Om du har barn som mår dåligt behöver du som förälder i de allra flesta fall hjälp själv också. Inte bara för att få diskutera hur du kan hjälpa barnet bäst, utan för att kunna prata om ditt eget mående och hur situationen påverkar dig.

Barn behöver vuxna som vågar visa att de tar hand om sin psykiska hälsa. Föräldrar som visar att det är okej att ta hjälp för att hantera jobbiga känslor och att misslyckas ibland.

När du har någon närstående som mår dåligt kommer du högst troligt själv också att påverkas. Detta har en tendens att spilla över på många områden i livet. Därför är det bra om du kan tala med din chef och kanske med kollegor om vad som händer så att det finns en förståelse och kanske beredskap på arbetsplatsen att hantera detta.

Det här gäller så klart även om du har andra närstående som mår dåligt. Oavsett ålder och blodsband. För att du ska kunna ge till andra måste du våga ge till sig själv. Det är så medkänsla fungerar, det måste gå bägge vägar.

Fler tips

Jag rekommenderar ofta en självhjälpsbok med titeln ”När livet slår till”. Boken handlar om hur du kan göra för att ta hand om dig själv och hantera svåra situationer i livet, ja sådant du inte riktigt räknat med skulle hända just dig, Författaren, Russ Harris, använder på ett generöst sätt ett personligt exempel, nämligen att hans son får en autismdiagnos.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.
Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.