Så fungerar Samtalsstödet som ingår i din försäkring

I din försäkring ingår en tjänst som är mycket populär och uppskattad, nämligen Samtalsstödet: rådgivning över telefon kring frågor som tynger eller oroar dig, på jobbet eller privat. Du kan välja mellan att prata med en psykolog, jurist, ekonom, HR-konsult, ergonom eller en hälsocoach. Som stöd i chefs- och ledarskapsfrågor finns Chefsstödet.

Genom din sjukvårds- eller Bo kvar-försäkring kan du med tjänsten Samtalsstödet prata med en expert om sådant som påverkar dig på arbetet eller i ditt övriga liv. Du kan få råd gällande din ekonomiska situation, vägledning i att hantera situationer på arbetet, hjälp med att utveckla mer hälsosamma vanor, övervinna negativa tankar och känslor, samt råd om hur du på bästa sätt tar hand om dina relationer och din familj. Många gånger är det bra att prata med någon när problemen är små, för att förhindra att de utvecklas till kriser.

Här får du några exempel på när det kan vara bra att använda sig av Samtalsstödet.

När du vill etablera mer hälsosamma vanor

Med samtalsstödet kan du prata med en hälsocoach som hjälper dig att lägga upp en individuell plan för att få till de livsstilsförändringar du vill göra. Du kan även ta hjälp av en ergonom som kan ge dig råd om hur du förbättrar din arbetsvardag och din arbetsställning. Konkreta tips från experter som passar för just dig och din livssituation.

Tips!

Ett bra sätt att förbereda sig för ett samtal med en hälsocoach är att göra en hälsoprofil på Hälsoportalen.

För att få en förståelse för hur en hälsocoach arbetar kan du även läsa artikeln Så skapar du träningsvanor som håller med PT:n Louise ”Lofsan” Sandström.

När du står inför viktiga privatekonomiska beslut

Genom Samtalsstödet har du tillgång till ekonomisk och juridisk rådgivning som inte är knuten till en bank, för såväl större livsförändringar som inför vardagsbeslut.

När föräldraskapet är tufft

Ibland förstår vi att vårt barn eller tonåring inte mår så bra. Det drar sig undan och kommunikationen blir kärv. Om och när du får till samtal kan det kännas som om inte leder någon vart, eller att ni blir osams. På Samtalsstödet kan du prata med psykologer med erfarenhet av att hjälpa föräldrar med barn och tonåringar som genomgår tuffa perioder.

Tips!

I den här artikeln ger psykologen Nina Oldberg råd för hur du kan möta ditt barn eller tonåring när det verkar må dåligt, och hur du kan ta hjälp av Samtalsstödet, där Nina arbetar.

För att ta dig ur depression och ensamhet

Både depression och ensamhet är vanligt. Det ena leder ofta till det andra. Många behöver ta professionell hjälp för att må bättre och förändra sin situation. Ju tidigare du tar hjälp desto bättre är förutsättningarna. Med Samtalsstödet får du snabbt och enkelt hjälp för att påbörja ditt förändringsarbete.

Tips!

Ett tips för dig som känner dig ensam är förutom att ta kontakt med Samtalsstödet att läsa vår intervju med psykologen Anna Bennich. Anna har bland annat gett ut boken Att vinna över ensamheten.

Chefsstöd inför medarbetarsamtal

För dig som är chef finns Chefsstödet, där du kan få hjälp i medarbetar- och ledarskapsfrågor. De psykologer och HR-konsulter som arbetar på Chefsstödet har erfarenhet och utbildning i chefs- och ledarskapsfrågor.

Chefer har ett stort ansvar för att se medarbetare som mår dåligt, liksom på att uppmärksamma och agera på situationer och händelser som kan leda till psykisk ohälsa, inte minst gäller det mobbning och kränkande särbehandling. Det ligger även i rollen att återkommande ha både löne- och utvecklingssamtal. Ibland svarar medarbetarens uppfattningar om den egna prestationen och förväntningarna på sin utveckling inte mot arbetsgivarens syn på saken. I vissa fall kan det handla om uppsägning. Inför alla dessa olika typer av samtal kan man ibland behöva råd för att lägga upp en klok och professionell väg framåt.

Även rehabiliteringsärenden av långtidssjukskrivna ställer höga krav på hur chefen bör agera i samtalen med medarbetaren. Relativt ofta är medarbetaren ledsen och frustrerad. Det kan då vara att förstå och hantera medarbetarens tankar och känslor. Att på förhand resonera om saken med Chefsstödet kan vara en bra förberedelse.

Mer information om vad sjukvårdsforskningen ger för stöd till arbetsgivare och chefer hittar du här.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.