Personalutveckling mot stress och utmattning

Enligt stressterapeuten Mikael Sandberg är ingen annan än du själv ansvarig för din stress. Den utmattning du upplever beror på att du inte kan hantera din verklighet. Då behövs rätt stöd för att lättare kunna säga ifrån och hjälpa dig själv till en bättre situation, eller kanske till ett nytt arbete. En bra chef, arbetsmiljö och personalpolitik gör det möjligt.

Vårt samtal är tänkt att handla om hur du som chef och ledare ser till att de medarbetare som du ansvarar för inte får stressrelaterade besvär. Men Mikael börjar i andra ändan, med att förklara att det är individen som har ansvar för sin stress.

– Många av mina klienter klagar över dåliga chefer och arbetssituationer. Jag är hård och tydlig med att stressen handlar mer om dig än om arbetet, säger Mikael. Det är du som tar på dig för mycket, inte har förmågan att sätta stopp och därför inte får tillräcklig med tid för återhämtning, avrundar han.

Att ansvaret för osund stress är personligt är Mikaels grundläggande förhållningssätt. Därför är det lite förvånande att Mikael hållit föredraget ”Så upptäcker och förebygger du stressrelaterad ohälsa – verktyg och konkreta strategier” på konferensen Hälsofrämjande Arbetsplatser 2018. Särskilt när han själv är snabb med att framhålla att han egentligen inte tror så mycket på enkla verktyg för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser.

– Enkäter fyller visserligen en funktion för att ge ledningen en uppfattning hur bra cheferna klarar sina arbeten. Men de är ett akademiskt verktyg som inte gör någon nytta om de inte används just för att sätta press på cheferna. De ska känna sig tvingade att känna av och ta ansvar för hur deras medarbetare mår, säger han.

Att många chefer och mellanchefer inte tar det ansvaret ser Mikael återkommande exempel på. Han menar att det är relativt vanligt att chefer ger medarbetare uppdrag och mål som de inte riktigt förstår eller upplever som rimliga, utan att visa på vägen för hur de ska kunna uppnås. Det är särskilt vanligt inom sälj, menar han.

– Det får många att känna att de inte duger, fastän de gör ett bra jobb. En sund person går därifrån, söker sig nytt jobb. Då tar man ansvar för att inte bli kvar och nötas ned, säger han.

Överlag menar Mikael att många arbetsgivare har ett alltför ensidigt fokus på fysiska aktiviteter när de ska hjälpa och inspirera medarbetarna till bättre hälsa.

– För chefer ska det vara lika självklart att uppmuntra till att ta stresshjälp som till att komma igång och motionera. Egentligen borde alla få några timmars konsultation om året kring sin psykiska hälsa. Alla människor kämpar. Alla människor har problem. Det är en tuff miljö där ute, avslutar han.

Att medarbetare arbetar i några år och sedan går vidare menar Mikael är ett kvitto på att man har en sund arbetsmiljö och bra ledarskap. Det gäller särskilt för mindre företag.

– I min värld handlar det alltid om personlig utveckling. Det är där hälsan sitter, säger han. Samtidigt innebär det att de flesta så småningom slutar, eftersom de vill vidare i utvecklingen, mår bra och är attraktiva på arbetsmarknaden. Alla kan inte bli chefer, framförallt inte i mindre organisationer. Det här är ett dilemma. Satsar man på personalen så slutar de så småningom, avslutar han.

Råd för att minska stressen på arbetet

Här följer Mikaels råd för en mer hälsosam arbetsmiljö.

  • Ha regelbundna arbetsmiljöcheckar Att regelbundet ha systematiska arbetsmiljögenomgångar är en lagstadgad skyldighet. Mikael påpekar att det är viktigt att ha en checklista på saker som regelbundet kollas av ur stressynpunkt och att man helst tar hjälp av någon utomstående som på ett professionellt sätt kan ifrågasätta arbetsmiljön.
  • Möt individen - alla människor vill bli sedda och hörda Chefer måste generellt bli bättre på att ta till sig att alla människor är olika och har olika behov. Vissa har till exempel ett stort behov av trygghet, andra av att bli sedda. När behoven inte blir tillgodosedda ger det upphov till stress.
  • Ge tydliga ramar för arbetet och tid för återhämtning Ett mycket konkret råd som enligt Mikael minskar arbetsstressen är att ha tydliga ramar för arbetet. Som chef ska man till exempel inte maila sina medarbetare på helger eller efter klockan 18.00. Man ska inte avsluta på fredag med att ta upp problem, utan det tar man på måndag istället. En klok grundregel är att ha tydliga start och stopp på arbetsveckan. En särskild utmaning finns enligt Mikael i många små företag och startups där det ofta är en hög energi och arbetslust. Där råder ofta en gränslöshet mellan vad som är jobb och vad som är privat. Något Mikael ser som en som en bra mylla för utmattning.
  • Lev som du lär Att man i företaget säger att man ska bete sig på ett visst sätt i organisationen för att sedan, via agerande, förmedla en helt annan känsla till medarbetarna. Det är vanligt och ger upphov till stress. Säger man att man har högt i tak så ska det vara högt i tak, avslutar Mikael.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Snabb och trygg vård med vår sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare snabb specialistvård, effektiv rehabilitering och tillgång till hälsofrämjande tjänster. Det skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag.
Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.