Öppenhet på arbetsplatsen minskar stress

Chefer ska vara uppmärksamma på psykiska besvär och stress hos sina medarbetare. De behöver arbeta för en kultur som tillåter nedstämdhet. Det är deras skyldighet, säger Karins Schulz som är generalsekreterare för Mind.

Under 2017 tog 1544 svenskar sitt liv, enligt Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention. Tyvärr har den minskning som skedde på 80- och 90-talet avstannat och självmordstalen ligger på samma nivå sedan 2000-talet. Trycket är även hårt på Minds Självmordslinje.

– Vi får ungefär 25 000 samtal om året i nuläget och kan tyvärr inte ta emot alla, säger generalsekreteraren Karin Schulz. De som hör av sig på telefon, chatt eller mail är allt ifrån 10 till 80 år. Ungefär 1 av 10 som hör av sig kommer fram, vilket vi tycker är mycket oroande eftersom det är så många som vill nå oss, säger hon. Vi har helt enkelt inte tillräckligt med volontärer som kan ta emot samtalen.

Karin är noggrann med att påpeka att alla har ett ansvar att vara uppmärksamma på om kollegor och vänner mår dåligt.

– Vi kan alla hjälpas åt och bidra till att minska skammen kring psykisk ohälsa genom att våga prata om hur det känns. Både hemma med våra närstående, men också genom att fråga den i vår omgivning som inte ser ut att må så bra, säger hon. Att stanna kvar och lyssna är också viktigt. Upplever man att en kollega drar sig undan, fråga och säg att du är orolig och gärna vill lyssna. Jag tror på fler medmänskliga samtal, betonar Karin Schulz.

Att arbetsgivaren har ett stort ansvar att förebygga psykisk ohälsa är uppenbart enligt Karin som påpekar att det framgår av lagstiftningen. Att förebygga innebär att uppmärksamma psykiska besvär, även om arbetet inte är grundorsaken. För även om arbetet är stressigt så är det viktigt är att inse att stor andel av stressrelaterad ohälsa inte alltid uppkommer av händelser i arbetslivet. Det kan ofta vara på grund av saker som sker i privatlivet och som i kombination med arbetet gör att man utsätts för stress.

– Därför är det viktigt att man som chef kan fånga upp och se sin medarbetares hela livssituation. Om man har möjlighet att ha denna typ av samtal kan man tillsammans få koll på läget och vidta åtgärder för att avlasta medarbetaren, säger hon.

Att som chef arbeta med att skapa en öppen kultur, där det är tillåtet att vara låg eller inte lika produktiv under perioder är enligt Karin viktigt för att förebygga psykisk ohälsa. Att säkerställa att man inte diskrimineras om man berättar om psykisk ohälsa är en del av sådan kultur. Hon påpekar att det är bra om chefer kompetensutvecklar sig i hur man skapar en sådan kultur och genomför den här typen av samtal. I större organisationer med en HR- funktion är det deras uppgift att hjälpa cheferna med detta.

Mind samarbetar med Länsförsäkringar

Mind och Länsförsäkringar samarbetar i ett projekt om ungas psykiska hälsa. Tillsammans har vi tagit fram kunskapsöversikten ”Unga mår allt sämre – eller?” Rapporten visar att även om ungas psykiska ohälsa är ett av våra främsta folkhälsoproblem, så har förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat under det senaste decenniet.

Fakta om Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Man har bland annat har tre stödlinjer, som bemannas av volontärer, och ett chattforum som riktar sig till olika målgrupper;

• Självmordslinjen vänder sig till människor i alla åldrar som mår dåligt och som framför allt har självmordstankar.

• Äldrelinjen vänder sig till människor i åldern 65+ dit man kan höra av sig när man behöver någon att tala med och få råd av.

• Föräldralinjen bemannas av professionella psykologer eller kuratorer och dit kan man vända sig om man är orolig för ett barn i sin närhet.

• Mind Forum är en plattform på nätet som bygger på så kallad ”Peer support” man berättar hur man känner sig, om livshändelser, tankar och känslor. Man har en dialog med andra och kan få stöd och råd samt ta del av lättare texter om psykisk ohälsa.

Ring Samtalsstödet och få hjälp av en psykolog

Ifall du känner att du har behov av att prata med en psykolog på telefon om känslor, ångest eller nedstämdhet kan du ringa vårdnumret 0771–666 115 och be om en samtalstid med en psykolog. Du kommer då att bli uppringd på en tid som passar dig.

Mer information om Samtalsstödet hittar du här: halsa.lansforsakringar.se/samtalsstoed

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Gör hälsoprofilen

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.