Upptäck och hjälp någon med beroende

Pandemi och kris ökar risken för missbruk och företagshälsovården har sett en ökning av beroendediagnoser den senaste tiden. Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för att medarbetare får rehabilitering vid beroendeproblematik, men hur gör man? Frågan är känslig och ofta har det gått långt när medarbetare och chefer reagerar på vad de tror är tidiga tecken. Här kommer fem tips från experten.

1 - Ha regelbundna möten så att du märker en förändring

För dig som arbetsgivare finns stora vinster med att förebygga och agera tidigt innan negativa konsekvenser uppstår på arbetsplatsen. För att kunna se tecken tidigt behöver man ha något att jämföra med. Att ha regelbundna avstämningar med sina arbetstagare ger inte bara en bild av hur arbetet går utan även hur personen mår och fungerar.

2 – Så kan du hjälpa någon du misstänker har problem

Det bästa är att respektfullt våga fråga i ett tidigt skede. Om det finns signaler som gör dig orolig för att en medarbetare har problem att hantera alkohol finns det anledning att skärpa uppmärksamheten. Dokumentera om något påverkat arbetsplatsen och ha gärna ett samtal med fokus på omsorg. Det är viktigt att medarbetaren inte känner sig dömd utan sedd.

3 – Lär dig vilka tecken du ska hålla utkik efter

Alnas checklista kan hjälpa chefer att identifiera beteenden och signaler som kan tyda på riskbruk eller skadligt bruk. Förändrad prestation, ojämn arbetskvalitet, återkommande berusad vid sociala aktiviteter, ökad sjukfrånvaro, humörsvängningar är några exempel. Viktigt att observera är att tidiga signaler på riskbruk och skadligt bruk även kan bero på annat och vara signaler på stress, psykisk ohälsa eller livsavgörande händelser (skilsmässa, separation, sjukdom).

4 – Ha en tydlig policy som är kommunicerad till anställda

Ett förebyggande arbete börjar med en tydligt skriven policy kring regler och krav. Denna ska även vara kommunicerad till medarbetarna. Har en akut situation skett såsom att någon kommer påverkad till jobbet är det viktigt att ha ett policydokument att hänvisa till. Samtal med medarbetaren om det inträffade ska alltid ske. Det är aldrig chefens ansvar att ställa diagnos eller med bestämdhet säga att det finns en problematik. Utredningar ska genomföras av professionell, legitimerad personal.

5 – Att tänka på vid samtalet

En vanlig oro inför ett samtal är att medarbetaren kommer förneka eller bli upprörd. Viktigt här är att hålla fokus på det som påverkar arbetet och arbetsplatsen och inte huruvida det finns en problematik eller ej. Hänvisa gärna till arbetsgivaransvaret och tala i jag-form ex ”i egenskap av chef med ansvar för säkerheten behöver jag lyfta detta med dig ”. Följ upp samtal och dokumentera.

För dig med Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring

För den som hamnat i ett beroende finns hjälp att få. Dels kan du få behandling av psykolog 7-22 varje dag utan att behöva starta ett rehabärende. Dessutom täcker sjukvårdsförsäkringen hälften av ett genomfört behandlingsprogram hos Nämndemansgården.

Läs mer här: halsa.lansforsakringar.se

Om experten

Gabriella Svanberg är specialist i neuropsykologi och har lång erfarenhet som mindfulnessintruktör, föreläsare och konsult. De senaste åren har hon jobbat med stresshantering, chefsstöd och teamutveckling och skräddarsyr gärna koncept för att skapa de bästa förutsättningarna för hållbarhet för såväl individ som team. I sin avhandling impelmenterade och forskade Gabriella på Acceptance & Commitment Therapy (ACT) inom sluten missbruksvård. Läs mer om Gabriella hos vår hälsopartner www.healthcompetence.se
Gabriella Svanberg

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Fler artiklar på ämnet

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.