Hälsoprofil företag höjer arbetsglädjen

På IT- företaget Acon genomför man årligen Hälsoprofil företag. Här har hälsoarbetet en framskjuten plats. Det övergripande hälsomålet är ett av företagets sju strategiska mål. Hälsoprofilen ligger till grund för den handlingsplan som ledningen och skyddsombuden tar fram, tillsammans med hälsocoachen på SOS International. Varje team bryter ned planen till egna beteendemål för medarbetarna som diskuteras i medarbetarsamtalen.

– Med hjälp av Hälsoprofil företag får vi alla på företaget att prata om hälsa och vi ser resultat, säger vd Johan Bålhammar.

Acon är ett IT- företag med 36 anställda; 18 i Lycksele, 17 i Umeå och en i Stockholm. De hjälper IT-ansvariga, och är IT-avdelning åt sina kunder i Norden och bidrar med både rådgivning och drift. Vd Johan Bålhammar menar att det som karakteriserar företaget är att medarbetarna är tekniknördar som älskar att lösa problem åt sina kunder. När han kom till företaget för tre år sedan hade företaget redan arbetat med Hälsoprofil företag i några år.

– Vi har fortsatt eftersom vi ser att vi får ett mervärde. Det får medarbetarna att fundera kring sig själva. Vi får fler som pratar hälsa, fler som tar pauser, fler som jobbar stående vid skrivbordet och fler som tar promenader, säger Johan. Tack vare hälsojobbet gör man mer saker tillsammans. Det bidrar till att många är glada på jobbet, avslutar han.

Ledningen går igenom resultaten av hälsoprofilen med hälsocoachen och resonerar kring det med övriga chefer och skyddsombud. Därefter tar ledning och skyddsombud fram en årlig handlingsplan för företaget.

– Hälsoprofilen får ledningen att sätta sig ned och resonera om hälsan på företaget, hur den kan förbättras och hur man ska strukturera och mäta hälsoarbetet. Vi är bra på arbetsmiljöbiten men nu får vi hjälp med att tänka utanför boxen och på att agera utifrån hälsoprofilen, menar Johan.

Johan tycker att det är smidigt att arbeta med Hälsoprofil företag, särskilt som hälsocoachen hjälper dem genom hela processen.

På Acon har man ett övergripande hälsomål på 96,5 procents frisknärvaro, som man klarar. Utöver frisknärvaron fastställer handlingsplanen övergripande hälsomål för företaget och ger ett tema som ska uppmärksammas särskilt under året. Utifrån det sätter teamen kortare beteendemål.

– Det man mäter blir man bättre på. Grunden för att det ska få effekt är att det får företaget att sätta mål för friskvård och att integrera friskvårdsarbetet i företagets handlingsplaner, säger Johan. Alla måste sätta in hälsomålen i sina arbetsplaner – så att det blir verkstad. Genom att medarbetarna sätter personliga mål diskuteras hälsa i de månatliga uppföljningssamtalen.

I teamen gör man olika aktiviteter för att målen ska nås, som reflektionspromenader och ståmöten. Man har ambassadörer som intresserar medarbetarna för e-psykologiprogrammen och för övriga tjänster på Hälsoportalen. De lokala skyddsombuden gör informationsutskick och riktade insatser kring årets hälsoteman.

– Nu arbetar vi med Balans i livet. Vi hade en föreläsning på kick-offen om hur man kan jobba med sig själv för att må bra. Tidigare hade vi fokus på ”sig själv”- att sätta personliga mål, berättar Johan.

På Acon har man sett till att den fysiska arbetsmiljön är riktigt bra. Alla har höj- och sänkbara bord och alla anställda har tillgång till hjälpmedel som ståmattor och handträningsbollar. Man har även tagit fram verktyg för att hjälpa medarbetarna att prioritera i sina arbeten.

– En god hälsa är direkt kopplad till goda resultat. Jag tycker det säger det mesta. Dessutom känns det bra att se att medarbetarna mår bra! avslutar Johan.

Om Hälsoprofil företag

Hälsoprofil företag är en sammanställning av dina medarbetares individuella hälsoprofiler och ger en god bild av företagets aktuella hälsoläge. Den sammanfattas i en rapport tillsammans med en analys av resultatet som genomförts av en professionell hälsocoach på SOS International. Hälsocoachen kan även presentera rapporten för berörda och hjälpa till med råd vid upprättande av en handlingsplan för bättre hälsa för din organisation.

Läs mer om Hälsoprofil företag halsa.lansforsakringar.se/foeretagstjaenster/

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Gör hälsoprofilen

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.