Cykla eller inte i avgasrik miljö?

Att ta hojen till jobbet är en hälsovinst – även om du cyklar bland avgaser från biltrafik. Ja, faktiskt är det särskilt viktigt att tillägna sig den träning man får genom att cykla om man bor i en stad med mycket föroreningar. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

Doktoranden Wasif Raza, vid universitetet i Umeå, visar i sin avhandling, där han undersökt hälsan bland motionerande och stillasittande i Umeå, att risken att insjukna och återinsjukna i bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke minskar särskilt mycket för den som väljer cykeln i just områden med höga luftföroreningar. – Träning håller tillbaka inflammation som börjar i andningsorganen och som bland annat orsakas av luftföroreningar, säger Wasif Raza. Dessutom blir hälsovinsten dubbel eftersom den som joggar eller tar cykeln och lämnar bilen hemma bidrar till färre avgaser.

Men är det verkligen bättre för hälsan att cykla bland avgaser än att åka bil?

– Ja, det är bättre. När vi undersökte var man bor och i vilken utsträckning man tränar såg vi att de fysiskt aktiva som bor i områden med särskilt hög exponering för luftföroreningar kan glädja sig åt särskilt positiva effekter på hälsan. Det förebygger hjärtsjukdom. Högaktiva personer som tränar två gånger i veckan minskar risken med mellan 25-32 procent om man bor i ett högexponerat område, säger Wasif Raza.

De två studierna som ingår i avhandlingen bland 35 000 umeåbor visar alltså att risken för hjärtsjukdom minskar särskilt mycket för dem som bor på adresser med höga nivåer av luftföroreningar. Det gäller både cyklister och andra motionärer, menar Wasif Raza.

Gäller samma sak för joggare som för cyklister?

– Ja, det är samma sak. Man kan träna på andra sätt också. Det viktiga är att man gör det minst två gånger i veckan. Bland dem som cyklar eller joggar till jobbet kan det översättas till att man gör det mer än två säsonger per år. Då minskar risken för hjärtsjukdomar med mellan 18-21 procent.

Du drar bland annat slutsatsen att det är viktigt för stadsplanerare att underlätta för cykel- och gångtrafik. Hur gör man det bäst?

– Vi behöver överföra bilresor till cykelfärder. Inte minst mellan hemmet och jobbet. Man måste anpassa och utveckla städerna så att vi uppmuntrar personer att cykla, till exempel genom att bygga bra cykelvägar.

Man ser ibland cyklister ha munskydd när de tar sig fram genom biltrafik. Hjälper det?

– Småpartiklar kan absolut tränga igenom munskydd. Men det är ändå bra att man har munskydd. Cyklar man nära trafiken kan man öka exponeringen vilket minskar nyttan, men vi har inte hittat sådana samband i Umeå, tvärtom. Det är däremot möjligt att nyttan minskar i vissa städer i Asien där koncentrationen av luftföroreningar är större. Men i Europa menar vi att nyttan är större än de eventuella negativa effekterna.

Cyklar du själv till jobbet?

– Jag cyklar på sommaren och hösten. På vintern är det lite svårt i en stad som Umeå. Det känns väldigt bra under de säsonger när jag kan ta cykeln. Jag blir piggare av träningen och att hålla mig aktiv. Och nu har jag ett kvitto på att det är bättre för hälsan i och med min forskning.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Fler artiklar på ämnet

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.