Ett effektivt arbetsmiljöarbete på det lilla företaget

Caroline Frydlinger, jurist och chef, har arbetat länge med det arbetsmiljöansvar som chefskapet för med sig. Först på Försäkringskassan och nu som chef för Kundservice Hälsa/Säljsupport, Länsförsäkringar AB. Här ger hon råd för hur det lilla företaget får till ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Undersökningar visar att unga söker sig till arbetsgivare som kan garantera en bra arbetsmiljö och som tar hälsoarbetet på allvar. Enligt Caroline är det till exempel vanligt att de vill ha tillgång till psykolog. Hon påpekar att arbetsgivaren har långtgående skyldigheter för att förhindra olyckor, ohälsa och sjukskrivningar. Grunden för ett effektivt arbetsmiljöarbete är att chefer har en nära och professionell relation med sina medarbetare, så att de kan se och förstå signaler på att medarbetare mår dåligt.

– Man måste som chef våga fråga när man anar att något kanske inte står rätt till, och agera på det som framkommer i samtalet, annars tar man inte det ansvar som lagen kräver, förklarar Caroline. Det har visat sig att många upplever att det är lätt att berätta om fysiska åkommor för sin chef, men att de inte vågar ta upp psykisk ohälsa, säger hon.

Den här typen av samtal kan ibland vara svåra att hantera. Som chef med en sjukvårdsförsäkring kan du få handledning inför ett sådant här samtal och även hjälp efteråt med hur du ska gå vidare genom att ringa Chefsstödet på vårdnumret 0771–666 115.

– Jag är noga med att regelbundet prata med mina medarbetare om hur balansen mellan arbete och privatliv fungerar. Även kring möjligheten till återhämtning, eftersom all forskning visar att det är nyckeln för att klara ett hektiskt liv. Dessutom är det en bra ingång till djupare samtal, säger Caroline. Samtidigt ska inte jag som chef agera psykolog. Om ett sådant behov uppstår hänvisar jag medarbetaren till det professionella stöd inom psykologi som vår sjukvårdsförsäkring erbjuder, avslutar hon.

Ett annat steg för att få till ett effektivt arbetsmiljöarbete kan, enligt Caroline, vara att arbeta med enkäter till personalen. En sådan undersökning kan ge insikter i hur medarbetare uppfattar hälsorisker. Identifierade risker behöver hanteras och då kan det vara bra att ha en checklista för hur man arbetar med dem. Sjukvårdsförsäkringen ger möjlighet att arbeta med personalenkäten Hälsoprofil företag tillsammans med en Checklista för att förebygga psykisk ohälsa.

Att lägga krut på det förebyggande arbetet, som omfattar både fysisk och psykisk hälsa, är klokt för att undvika sjukskrivningar.

– Se arbetsmiljöarbetet som en långsiktig investering eftersom det är otroligt oekonomiskt med ohälsa och sjukskrivningar. Om en medarbetare ändå blir långtidssjukskriven så har arbetsgivaren ett stort ansvar för att hjälpa denne tillbaka till arbete, påpekar Caroline.

Arbetsgivaren är skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om sjukskrivningen beräknas ta mer än 60 dagar. Det finns inga formkrav för planen, men den ska innehålla åtgärder som gör det troligt att den sjukskrivne kommer tillbaka till arbetet. Med försäkringen kan du få hjälp av en professionell rehabledare med detta.

– Att hålla reda på vad som är vad under sjukskrivningen, är en god hjälp för att undvika konflikter. Ibland är det ganska infekterat mellan arbetsgivare och medarbetare, då är det viktigt att veta vem som ska göra vad och vad som gäller, avslutar Caroline.

Du kan påbörja ett rehabiliteringsärende redan om du och medarbetaren i samtal kommer överens om att det finns en uppenbar risk för långtidssjukskrivning. Då ringer du som arbetsgivare eller chef sjukvårdsförmedlingen på vårdnumret och berättar om situationen. Ifall de bedömer att det behövs en behandlingsplan med vårdinsatser så kommer medarbetaren att få hjälp med det.

Carolines råd för ett systematiskt arbetsmiljöarbete för mindre företag

  • Inventera, se över företagets kompetens när det kommer till arbetsmiljö. Vad kan vi, vad behöver vi lära oss och i vilka frågor behöver vi ta hjälp/köpa in stöd, t ex genom en försäkring?
  • Ha regelbundna avstämningar med varje medarbetare kring prestation, mående och bra balans i livet med förmåga till återhämtning för att samla krafterna.
  • Reagera och agera på signaler om ohälsa. Ju tidigare begynnande ohälsa upptäcks, desto bättre för både medarbetare och företag. Då kan sjukskrivning ofta undvikas.
  • Ledaren sätter tonen, föregå med gott exempel där även ledningen visar på balans i livet.
  • Upprätta rutiner för tidig och regelbunden kontakt med medarbetare även vid korta sjukfall. Flera korta sjukfall under en period kan vara en signal om begynnande ohälsa som kan leda till ett långt sjukfall.
  • Har du vår Sjukvårdsförsäkring så tveka inte att använda chefsstödet. Att ta sig an situationen med medarbetaren på rätt sätt är guld värt. När alla också vet vad som gäller, vem som ska göra vad och när, kan dialogen fungera och tråkiga konflikter mellan chef och medarbetare undvikas.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Gör hälsoprofilen

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.