Öka jobbets goda sidor

Kan man med enkla knep öka sin arbetsglädje? Vi har pratat med engagemangsexperten Thomas Dimming som jobbar med arbetsplatsens interna kultur.

Det är inte ovanligt att arbetslusten sinar ibland. Speciellt när man kommer tillbaka efter en längre ledighet kan motivationen komma i gungning och en arbetsplats där man i själva verket trivs kan förknippas med olust. Vi tog därför kontakt med engagemangsexperten Thomas Dimming, som bland annat jobbar med den interna kulturen på arbetsplatser, för att få hans rekommendationer.

Ta ansvar för din arbetsglädje

En gallupundersökning från 2017 visar att bara 14 procent är motiverade när de går till jobbet. De tänker att de bara ska göra sina jobb för att sedan få komma hem, nöjda om de gör ett ok jobb. Thomas menar att det är ett bedrägligt, dåligt, sätt att tänka, för dem själva och för arbetsgivaren.

– Välmående gör att vi presterar bättre. En hjärna som är i ett positivt tillstånd är bättre på problemlösning och därför smartare. En ledsen, stressad hjärna är dummare. Vi är alltså smartare när vi är glada, fastslår Thomas.

Thomas utgår från positiv psykologi, en relativt ny och starkt växande gren inom psykologin. Han förklarar att medan den klassiska psykologin är inriktad mot att hjälpa människor med kriser och sjukdomar, så ska den positiva psykologin hjälpa människor som mår hyggligt att öka sitt välbefinnande. Här spelar arbetet och arbetsglädjen en avgörande roll.

– Jag strävar efter att få fler att känna att jobbet är en källa till välmående, säger han. På jobbet bör du ha möjlighet att vara i flow någon gång varje dag, uppleva gemenskap och att du gör livet bättre för andra människor. Du är skyldig dig själv att se till att du får jobba med dina styrkor. Du kan inte peka på chefen. Arbetsglädje måste börja hos dig, påpekar Thomas.

Verktyg för att få ut mer av livet och jobbet

I början av 2000-talet lanserade den amerikanska psykologen Martin Seligman den positiva psykologin. Den berör frågan om vad som ger livet värde; Är det att uppleva njutning, engagemang eller meningsfullhet? Inom den positiva psykologin har man utvecklat PERMA- modellen som utgår ifrån att vi behöver alla tre delarna för att känna välmående.

P – positive emotions står för lycka och njutning, men duger inte som enskilt livsmål för att uppnå välbefinnande.

– Det här handlar om känslor som varierar över tid. Ingen kan vara lycklig, eller nöjd jämnt. Det kommer att variera. Därför är det viktigt att fundera på vilken del av jobbet som skapar mest lycka och fundera på om, och hur, det momentet kan utökas, förklarar Thomas.

Inom den positiva psykologin är E - engagemang ett annat ord för flow, som vi behöver ha regelbundet. Flow är ett tillstånd där du är så engagerad i en uppgift att du går helt upp i den, ”tappar bort dig själv i tid och rum”. Flowtillståndet kräver oftast en miljö som innebär att du kan arbeta ostört under en tid, så försäkra dig om att du har de möjligheterna och om så inte är fallet behöver du ta upp frågan med din chef.

– Sedan finns en del som kan ha en helt avgörande effekt, inte bara för vårt välmående, utan till om med för vår livslängd, vilket handlar om R:et - relationships, säger han. Vi måste få uppleva att vi är viktiga för andra och att de är viktiga för oss. Därför är det viktigt att berömma varandra i arbetsteamet när någon gjort någonting bra.

Slutligen de bokstäver som är de främsta skälen till att det enligt Thomas inte är särskilt klokt att längta efter en sysslolös pensionärstid; Meningsfullhet som innebär vi upplever att vi skapar värde som är större än oss själva och Achievement - att lyckas.

– Det handlar om att känna att man har ett mål, en bild av vad man ska åstadkomma och nå det. Det kan vara i det lilla. Men det är viktigt för att känna välmående i att uppleva att man lyckas, att man rör sig framåt, förklarar Thomas.

PERMA- för en mer effektiv och kreativ arbetsplats

Thomas använder PERMA- modellen för att bygga en stark och bra kultur på en arbetsplats.

– Jag tycker att man som arbetsgivare ska fråga sig vad man kan göra för att det ska råda PERMA på jobbet, säger han. Man bör läsa på lite grand, men det räcker med lite grundläggande kunskap innan man börjar omsätta det i praktiken. Det ger en massa tydliga saker att jobba på, en massa enkla åtgärder, menar han.

Exempel på sådant som Thomas menar kan komma ur en PERMA- genomgång är samtal om hur medarbetarna ska få arbeta mer ostört med det som de är bra på. Eller, när det gäller relationer, hur medarbetarna ska våga vara mer ödmjuka och öppna med hur de mår och hur de presterar.

– Pratar vi meningsfullhet så kan det handla om att bli noggrannare med att kommunicera vad verksamheten har för mål. Undersökningar visar att endast en femtedel vet om det går bra eller dåligt för arbetsgivaren. Det är jättedåligt! Bra målstyrning ökar produktiviteten markant, säger Thomas.

Thomas framhåller att forskning visar att produktiviteten inte påverkas av vare sig löneökningar, roliga kick-offer eller häftiga resor, utan av arbetsglädjen en vanlig arbetsdag.

– Så ställ dig frågan hur kul det är på jobbet klockan två en onsdag. Det är rätt avslöjande, avslutar han. Och om arbetsglädjen är låg, använd PERMA-modellen för att reda ut var problemet ligger.

Gallup-undersökning från 2017 ”State of the Global Workplace” visar den att endast 14 % av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete. 75% av svenskarna är oengagerade. De går till jobbet för att få sin lön. 11% är aktivt oengagerade. De är missnöjda med sitt arbete och underminerar sina engagerade kollegors arbete.

Om du vill lära dig mer

På sajten authentichappiness.org finns gratis artiklar, boktips och självhjälpsverktyg för den som vill lära sig mer om PERMA och positiv psykologi. Sajten drivs av University of Pennsylvania. En hel del av materialet är skrivet av psykologen Martin Seligman som grundlade positiv psykologi. Du kan även hitta föreläsningar med honom som TED Talks.

Thomas Dimming nås på linkedin (http://www.linkedin.com/in/thomasdimming).

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Fler artiklar på ämnet

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.