Coronaoro hos yngre - så kan du hjälpa

Upprivna vardagsrutiner, inställda planer och social distansering, är några av pandemins följder som i många fall visat sig drabba yngre särskilt hårt. Vi har därför pratat med psykolog Johannes Malm om hur man kan hjälpa unga som oroar sig och mår dåligt.

När oron går för långt

Att söka hjälp för oro över coronapandemin är inget konstigt eller ovanligt. Oro är något vi alla har och kan vara ett tecken på att hjärnan fungerar som den ska. När vi ställs inför ovissheter så möter vi dem och börjar problemlösa den framtid vi står inför. Men ibland kan problemlösandet i sig bli ett problem.

– Det kan bli problematiskt när du försöker lösa problem som du inte kan lösa. Jag kan oroa mig för hur jag ska ta mig till bussen för att minska risken att bli smittad, det är en hanterbar oro. Men hur det ska gå nästa år, om jag kommer få ett jobb inom en viss framtid, såna saker ligger utanför din direkta kontroll. Du kan uppleva att du får ökad kontroll genom att grubbla och oroa dig men det tar lätt överhanden och begränsar ditt liv.

Lägre tröskel att söka hjälp

Johannes Malm berättar att vissa trösklar, i och med pandemin, sänkts för att söka vård. Folk är mer benägna att söka hjälp genom telefon, via länk eller över chatt. Det ser Johannes som något positivt.

– Min tidsbokning och kalender är full nu när folk vant sig vid att man inte måste gå till en vårdcentral för att få hjälp. Väldigt många möten görs över telefon eller videosamtal. Det är väldigt bra att folk söker hjälp när de inte mår bra. Det har varit en anpassningsperiod för mig att ställa om hur jag möter mina patienter, men oftast fungerar det jättebra.

Känslan av tomhet det största problemet

Det är inte alltid helt lätt att se att någon i ens närhet mår dåligt. När det gäller Corona finns det dessutom flera aspekter att väga in. Det är inte alltid den direkta oron för att bli smittad som är problemet.

– Vet du om att någon i din närhet redan har lätt för att oroa sig och må dåligt så var såklart extra uppmärksam. Det letar också sig lätt in sekundärt. Just oro för smitta kanske inte alltid är det stora problemet utan snarare vad jag ska göra nu i livet. Jag får inte träffa kompisar som vanligt, mina helg-, sommar- eller vinterplaner är förstörda eller förändrade. Det kan i längden kännas väldigt tungt, särskilt för yngre som kanske inte har samma typ av etablerade vanor som vuxna ofta har.

Social distansering är en olycklig formulering

Det pratas mycket om det och det tål att upprepas, att hålla avstånd är kanske den viktigaste åtgärden för att förhindra spridning av coronaviruset. Johannes Malm vill dock ge ett lite annat perspektiv på mediernas mantra, som du kan tipsa närstående om, framför allt dem som känner sig oroliga och ensamma.

– Social distansering är viktigt och det är många som sagt det, men det är en olycklig formulering. Man ska ha fysisk distans, inte en social distans. Håll kontakt men hitta nya vägar för det. Det är viktigt med social kontakt när man är orolig eller befinner sig i en kris. Träffas utomhus, där vet vi att smittan är mycket lägre. Social kontakt utsöndrar samma hormon (oxytocin - kelhormonet) som utsöndras vid beröring, men också av upplevelsen av en stöttande omvärld och bidrar till att lugna kroppens alarmsystem

Fyll tomheten med en gemensam plan

Har du en närstående som oroar sig väldigt mycket så försök påminna om att det här går över. Hjälp hen att göra en plan för framtiden. Oroskänslor ökar om du känner att du inte har kontroll på framtiden.

– Man måste påminna varandra om att det här högst troligt går över och att det kommer återgå till något mer normalt. Hjälp varandra att inte sväva iväg i katastroftankar, det här är något tillfälligt. Även om det är mycket som är utom vår kontroll kan vi försöka att minska känsla av ovisshet genom att fokusera på det vi faktiskt kan påverka. Att göra en plan för dagen eller till helgen. Att fokusera på det vi kan påverka bidrar ofta till en mer hjälpsam känsla av kontroll.

Kliv fram som vuxen

Det är lätt att som yngre uppleva nuvarande situation som en okontrollerbar kris. Man har kanske inte riktigt lika etablerade rutiner som vuxna har så när vardagen rubbas blir det mer påtagligt. Där kan du som vuxen hjälpa till på flera sätt.

– Det är mycket mindre alarmerande nu än det var i våras, men vi vet inte riktigt hur saker kommer utvecklas och det är en grogrund för oro. Om någon i din närhet fastnar där så hjälp till att skapa en vardag utifrån de förutsättningar som råder nu. Att röra på sig och få motion är viktigare än någonsin. Fastna inte i att läsa oroande nyheter hela tiden. Hjälp till att skapa möjlighet för social kontakt med vänner även utanför skola och arbete och ta tillfället i akt att ägna tiden åt ett projekt som känns meningsfullt och utvecklande.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Fler artiklar på ämnet

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.