E-psykologiprogram- lika bra som individuell terapi

E-psykologiprogrammen i din sjukvårdsförsäkring bygger på metoder som länge har använts i kognitiv beteendeterapi och som forskning visat fungerar. De kan användas både av dig som har stora problem i vardagen och av dig som har mindre problem, eller av dig som mest känner att du vill jobba med din självutveckling.

– E-psykologiprogram fungerar i princip lika bra som öga mot öga terapi. De ger bra hjälp till de allra flesta - både för de som har relativt stora problem och för de som har mindre problem. De kan dessutom fungera extra bra som tillägg till annan terapi, säger psykologen Lars Ström.

Men hur ska man veta om man skulle må bra av att gå ett e-psykologiprogram? Om det är värt att under flera veckor, upp till några månader, planera sitt liv för att varje dag sitta ned och jobba med sig själv?

– Man kan vända på det och säga att de flesta människor mår bra av självutveckling. Så man måste inte ens ha problem för att ha glädje av e-psykologiprogram. Men man kan förstås behöva fundera över om man är tillräckligt motiverad för att lägga ner den tid som behövs. För att programmen ska kunna bidra till förändring behöver man satsa ungefär lika mycket tid som om man gick till en terapeut, säger Lars Ström.

Lars Ström menar att KBT-psykologin fungerar precis på samma sätt som annan utbildning och träning. Ju mer tid man tränar desto duktigare blir man. En timme i veckan behövs för att för att ta till sig information och på olika sätt fundera över hur vi människor fungerar. Sedan bör man ta sig stunder då och då under veckan för att göra experiment och hemuppgifter vid sidan av datorn.

E-psykologiprogram har enligt Lars Ström stora fördelar jämfört med vanlig terapi. En uppenbar fördel är att man slipper ta sig till terapeuten och kan jobba direkt hemifrån när det passar en själv. Andra fördelar som Lars Ström pekar på är att all information finns sparad så att man kan gå tillbaka och friska upp minnet, både från olika kunskapsbitar och för att se det arbete man gjort. Ytterligare en fördel är att man hela tiden kan följa sin egen utveckling, se hur ens mående påverkas av det man gör och inte gör. Det gör terapin effektiv.

Lars Ström har doktorerat med avhandlingen "Självhjälpsbehandling via Internet". Han är en av föregångarna med att utveckla e-psykologiprogram, eller internetbaserade självhjälpsprogram som han hellre kallar dem. Lars är en av grundarna av Livanda Internetkliniken som levererar de e-psykologiprogrammen som ingår i sjukvårdsförsäkringen. I de flesta av de programmen arbetar du med övningar för att påverka dina känslor, dina tankar och dina beteenden. Dessutom gör du fysiska övningar, exempelvis avslappning och mindfulness, för att pröva och träna hur det påverkar dina tankar, känslor och beteenden.

Livandas e-psykologiprogram bygger på forskning, dels grundläggande studier om vilka KBT-metoder som visat sig fungera i individuell terapi, dels studier av hur de specifika programmen fungerar i sig. Livanda har som ambition att göra KBT mer lättförståeligt och samtidigt underhållande, för att användarna ska kunna förstå och känna sig motiverade till att på egen hand gå igenom programmen. Flera landsting använder idag Livandas e-psykologiprogram för behandling i primärvården. Då är det patienten själv som betalar programmet, medan vårdgivaren fungerar som behandlarstöd "på andra sidan skärmen". I dagsläget används sex program av olika landsting.

E-psykologiprogrammen - Bättre självkänsla och Oro och grubbel

Två e-psykologiprogram som ger stöd för dig som vill förbättra dina möjligheter att bättre hantera dina tankar och känslor i vardagen.

Programmen Bättre självkänsla (https://lansforsakringar.soshalsa.eu/haelsoprogram/baettre-sjaelvkaensla/) och Oro och grubbel (https://lansforsakringar.soshalsa.eu/haelsoprogram/oro-och-grubbel/) finns bland sjukvårdsförsäkringens e-psykologiprogram.

– Självkänsla, oro och grubbel är rätt diffusa begrepp. Oro känner vi ju alla ibland. Programmet vänder sig till dem som känner att alltför mycket av tiden går åt till att oroa sig, till att grubbla och älta, förklarar Lars Ström som är psykolog och har ansvarat för utvecklingen av programmen. Låg självkänsla uttrycker sig ofta som att man känner sig obekväm med sig själv, kanske framför allt i sociala situationer. Bättre självkänsla är ett självstärkande program som de allra flesta har glädje av att gå, säger Lars.

Självkänsla är den grundkänsla man har inför sin egen person, hur man värderar sig själv. För de flesta varierar självkänslan beroende på i vilken situation eller livsfas de befinner sig. Lars Ström ser snararast att programmet riktar sig till personer som nedvärderar sig själva och känner att de inte duger, även när de gör saker de gillar och är duktiga på.

E-psykologiprogrammet för att hantera oro och grubbel vänder sig till dig som upplever att den normala oron växt till ett tidskrävande grubbel och ältande, med tankar som tycks styra sig själva. Lars Ström menar att oron har blivit ett problem, som man kan behöva hjälp med, när den kommer så ofta att den börjar kännas som ett hinder i vardagen. I det läget kan ett första steg vara att pröva ett e-psykologiprogram. Ofta är det dessutom tillräckligt.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Gör hälsoprofilen

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.