Depressionens onda cirkel

När du skaffar dig kunskap om hur depressioner fungerar kan du ofta förhindra ”rundgången” av negativa tankar och känslor. Psykologen Emelie Wagner berättar här om hur du kan ta tag i dig själv för att få lusten tillbaka.
  • Nedstämdhet och det vi kan kalla depressiva symptom upplever vi alla och är en del av livet
  • Depression utlöses ofta av en svår livshändelse eller förlust och uppstår när vi inte kommer ur en ond cirkel av passivitet och nedstämdhet
  • Med hjälp av KBT kan man både förebygga och komma igenom en depression

Vid den här årstiden är det ofta tungt att det är mörkt när man går upp på morgonen och mörkt när man kommer hem från jobbet. Många kan känna sig lite tröttare och kanske uppleva mindre energi och glädje jämfört med hur man kände sig under sommarens värme och ljus.

Kortare eller längre perioder av nedstämdhet, minskad känsla av glädje, sömnproblem och energilöshet har de flesta gått igenom i sina liv. Det är vanliga symptom vid depression och i de allra flesta fall är det naturliga och normala symptom på att något svårt har hänt i livet. Vid de flesta depressioner finns en utlösande faktor. Det kan handla om en skilsmässa, en nära anhörig som blir sjuk, uppsägelse, stress på arbetsplatsen eller liknande. Alltså helt normala och naturliga händelser i livet och för det mesta går symptomen över av sig självt.

Depression är en mycket vanlig folksjukdom. Var femte person i Sverige har någon gång i livet fått diagnosen depression. Det är viktigt att komma ihåg att depression inte är något homogent tillstånd utan kan se och te sig väldigt olika. Något vi vet är att många depressioner läker av sig själva med lite tid, vanligtvis från någon månad upp till ett år. Men ibland kan man behöva hjälp för att bryta den onda cirkel som man hamnat i.

Vid lätt till medelsvår depression rekommenderas KBT (kognitiv beteendeterapi) och/eller fysisk aktivitet och/eller medicinering. Behandling i form av fysisk aktivitet har som du kan förstå inga biverkningar utan ger istället många övriga positiva effekter för hjärnan och kroppen. Jag vill passa på att rekommendera Anders Hansens bok “Hjärnstark” om du vill veta mer om hur fysisk aktivitet kan hjälpa dig igenom en depression. Läs boken eller titta på någon av hans föreläsningar på nätet.

Jag ska berätta lite mer om vad som brukar hända om nedstämdhet varar över längre tid och en depression uppstår.

När man är med om en förlust eller något svårt i livet så mår man ofta dåligt, har mindre ork och energi och koncentrerar sig på att klara av det man måste. Man kanske måste hämta barn, handla, tvätta, laga mat och gå till jobbet. Annat som man brukar göra som att träna, träffa vänner eller pyssla i trädgården orkar man inte med just nu.

För en kort period kan det vara funktionellt att prioritera måsten. Men om man fortsätter över en längre tid så kan enbart det sättet att agera och leva (att prioritera bort energigivande aktiviteter och bara utföra måsten) göra att vi får depressiva symptom. Ja, det är paradoxalt, att det vi gör för att försöka hantera den svåra situationen på sikt kan göra så att depressiva symptom vidmakthålls.

När man märker av de depressiva symptomen känner man inte för att göra de saker som tidigare gav energi såsom att gå på innebandyträning eller umgås med vänner. Sånt vill man göra när man mår bättre och känner sig mer som sig själv. MEN man börjar inte tillfriskna eller får lust när man inte gör sådant som ger avkoppling, energi eller mening. En ond cirkel som kan vara svår att se och ännu svårare att komma ur.

Det är detta som vi brukar kalla depression. Det kan finnas fler orsaker till depression men den här onda cirkeln finns i regel med. Att börja öppna upp livsutrymmet igen och göra saker som kan ge en energi igen spelar en enormt viktig roll för att komma ur den onda cirkeln. Det känns ofta mycket svårt att börja göra saker som tidigare gett energi och de första gångerna är det inte ens säkert att det känns kul. Men med tiden brukar lusten och energin komma tillbaka. Om du inte känner att du själv lyckas bryta den här onda cirkeln är läge att ta hjälp. Via Länsförsäkringar kan du få psykologstöd.

Länsförsäkringars e-psykologi program om nedstämdhet (halsa.lansforsakringar.se/haelsoprogram/motverka-depression) som bygger på KBT och som vi vet, genom forskning och erfarenhet, är en effektiv metod. Du kan göra programmet själv eller få stöd av psykolog under tiden du arbetar med programmet.

Med rätt kunskap om hur depressioner uppstår och vidmakthålls kan man själv många gånger agera proaktivt och på så sätt förhindra att en depression uppstår. Om du känner dig osäker på om du är i riskzonen för att utveckla depression så kan jag verkligen rekommendera dig att ringa Länsförsäkringars personliga samtalsstöd. Då får du snart telefonkontakt med en psykolog som kan hjälpa dig att förstå vad du kan göra annorlunda och bedöma om och vilken hjälp du kan komma att behöva för det. Ring Länsförsäkringars vårdnummer!

Kom också ihåg att du som chef eller arbetsgivare kan få hjälp med hur du ska hantera medarbetare som kämpar med depression eller psykisk ohälsa. Använd Länsförsäkringars chefsstöd genom att ringa vårdnumret 0771 - 666 115.

Slutligen vill jag varmt rekommendera boken “När livet slår till” av psykologen Russ Harris som handlar om hur man kan hantera svåra livshändelser. Jag tycker att det är ett bra uttryck för hur livet sker emellanåt, att det slår till. Originaltiteln är kanske ännu bättre; “The reality slap”. Titeln för mina tankar till vad man kan förvänta sig av livet.

Ta hand om dig själv i mörkertiden!

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Gör hälsoprofilen

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.