Att leva ett bra liv trots jobbiga tankar och känslor

Mindfulness är ett effektivt sätt att kontrollera hur man mår, menar psykologen Emelie Wagner. I aktiv avspänning kan du bland annat upptäcka varningssignaler på stress så att du kan förändra din situation. Hon pekar samtidigt på att stress eller jobbiga tankar och känslor inte behöver betyda att något är fel och måste åtgärdas. Tvärtom, ibland behöver man faktiskt lära sig att leva med sina jobbiga medpassagare, och därför är det bra att man har en fungerande metod för det.

När vardagens ekorrhjul snurrar igång igen efter semestern kan det vara svårt att få tid att reflektera kring eller uppmärksamma hur man egentligen mår. Vardagens alla aktiviteter gör att man lätt kan missa tidiga, och enkelt åtgärdade, indikationer på att man kommit ur balans eller har det för stressigt. Ett bra sätt är att använda mindfulness för att bli medveten om kroppens varningssignaler. Mindfulness ingår i princip i all stresshantering, såväl vid svårare problematik som när man vill tänka förebyggande.

Mindfulness handlar om att öva på att observera sina tankar, känslor och intryck istället för att direkt agera på dem. Ju mer man övar, desto mer lär man känna sig själv och på att ta hand om sig själv och sin hälsa. Det innebär dock inte att det är något fel, jobbiga tankar och känslor ingår ju naturligt i livet.

Som med så mycket annat vet vi att det är lättare att hitta lösningar och komma i balans snabbt om man upptäcker signalerna tidigt. Man kan använda mindfulness som ett sätt att “checka av” sig själv.

När man övar på att vara närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppen är det nästan oundvikligt att man inte känner av trötthet eller att man har mycket i huvudet som snurrar.

Tankar och känslor är i hög grad inlärda och automatiska. Hjärnan är som en tankemaskin, vilken hela tiden producerar nya tankar och idéer. Vissa av dem tycker vi om medan andra väcker jobbiga känslor. Vi borde inte hantera tankar och känslor som om de vore sanningar utan vara mer uppmärksamma på hur vi reagerar på dem. Och med hjälp av mindfulnessövningar kan vi öka vår förståelse och medvetenhet om hur vi egentligen mår. Det kan handla om fysiska varningssignaler som ont i huvudet eller magen, spända muskler, sömnproblem och hjärtklappning. Kognitiva problem som svårigheter att minnas, att ta beslut och att koncentrera sig kan uppstå liksom känslomässiga bekymmer som att man är lättirriterad, uppgiven eller har lätt till gråt.

I mitt arbete som psykolog hjälper jag ofta människor med hur de kan hantera jobbiga tankar och känslor. Jag använder mig ibland av metaforer för att illustrera hur tankar och känslor fungerar. En av mina favoriter kallas Bussmetaforen. Där tänker du dig att du är busschaufför, liksom att du är som ”chauffören i ditt eget liv”, men hela tiden kommer det på jobbiga passagerare som gör din tillvaro svår. Passagerarna illustrerar dina tankar och känslor. Frågan är hur du ska handskas med dem för att du ska ha en så bra busstur och ett så bra liv som möjligt. Bussmetaforen beskrivs på ett härligt sätt i det korta och roliga youtube-klippet ”Struggling with Internal hijackers:

Mindfulness kan alltså hjälpa dig att bättre hantera jobbiga tankar och känslor och med övning kan du bli bättre på att agera mer proaktivt för din hälsa. Om du märker att du inte mår bra och du trots försök att ändra på det inte mår bättre så rekommenderar jag dig att ta hjälp av Länsförsäkringars personliga samtalsstöd. Det kan du också göra om du vill prova mindfulness men skulle vilja ha lite vägledning av psykolog.

Om du vill jobba mer självständigt med stresshantering och inkludera mindfulness så kan jag rekommendera [Länsförsäkringars e-psykologiprogram om stresshantering: halsa.lansforsakringar.se/haelsoprogram/stresshantering. Programmet bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). Genom övningar och evidensbaserad kunskap får du enkla och konkreta verktyg för att både förebygga och hantera stress. Även mindfulness och verktyg för att hantera tankar och känslor ingår i programmet.

Inspirationstips om mindfulness från psykolog Emelie Wagner:

Om du vill läsa en kortare text om mindfulness för att bättre förstå vad det handlar om så kan jag rekommendera vårdguidens information: www.1177.se/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/

Om du vill läsa lite mer så kan jag rekommendera boken ”Vem är det som bestämmer i ditt liv?: om medveten närvaro” av Åsa Nilsonne. En mer djupdykande bok som Åsa Nilsonne har skrivit heter “Mindfulness i hjärnan”.

En bok om stresshantering som inkluderar mycket mindfulness och som jag ofta och varmt rekommenderar heter “Tid att leva -ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro” av Livheim, Ek och Hedensjö.

Om du vill prova på mindfulness så kan jag även rekommendera dig att hitta en app på telefonen för att få inspiration och guidning. Två appar jag gillar och har provat är ”Headspace” och ”Jag-Här-Nu”.

Håll dig frisk med våra försäkringar

Visste du att du har tillgång till flera hälsofrämjande tjänster med vår sjukvårdsförsäkring och Bo kvar-försäkring? De består bland annat av en hälsoprofil, KBT-baserade hälsoprogram och samtalsstöd – som hjälper dig att hålla dig frisk och må bra.

Läs mer om sjukvårdsförsäkring

Läs mer om Bo kvar-försäkring

Får du våra nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter personuppgifter

Tyck till

Skulle du rekommendera den här sidan till en vän eller kollega?

Tack för att du hjälper oss förbättra vår webbplats!

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.