Information om Hälsa och vård applikation

Länsförsäkringar AB (publ.), org. nr. 502010-9681 ("Länsförsäkringar") erbjuder dig som omfattas av sjukvårdsförsäkring eller annan relevant försäkring hos Länsförsäkringar, eller som har fått ett särskilt erbjudande om tillgång till Hälsa och vård. Hälsa och vård är en applikation som har utvecklats av Mobile Wellness Solutions MWS Oy företags-ID 2502298-6 ("Wellmo") i samarbete med Länsförsäkringar. I Hälsa och vård hittar du vårdbokning, sjukvårdsrådgivning, samtalsstöd och hälsotjänster.

Du har tillgång till applikationen Hälsa och vård under den tid som din försäkring är giltig.

Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra tjänsteutbudet i Hälsa och vård, liksom att uppdatera eller avbryta din tillgång till tjänsterna samt ändra dessa användarvillkor. Länsförsäkringar bedriver inte under några omständigheter verksamhet inom medicinsk rådgivning och är inte vårdgivare. Det innebär att Länsförsäkringar inte bär ansvar för eventuella undersökningar, medicinska tjänster eller råd, eller för kvaliteten i dessa, som tillhandahålls i eller via Hälsa och vård. Länsförsäkringar ansvarar inte för sådant innehåll i Hälsa och vård som tillhandahålls av leverantör enligt nedan.

Applikationen Hälsa och vård tillhandahålls av Wellmo i samarbete med Länsförsäkringar. I Hälsa och vård erbjuds du tjänster av Länsförsäkringar och Wellmo. Genom Hälsa och vård kan du även via länkar nyttja tjänster som tillhandahålls av andra leverantörer (Doktor24, Vicorda, SOS och Livanda) enligt närmare beskrivning nedan. Respektive leverantör ansvarar för den tjänst som de tillhandahåller. Vem som är personuppgiftsansvarig för respektive tjänst framgår i samband med att du väljer att nyttja den aktuella tjänsten.

Doktor24 är en registrerad vårdgivare som bl.a. bedriver vård i form av digitala vårdbesök. Doktor24 tillhandahåller tjänsterna under Vård i samarbete med Länsförsäkringar. Genom att trycka på knapp eller länk för respektive vårdtjänst under Vård länkas du till Doktor24.

SOS International är en oberoende leverantör av tjänster inom hälsa, psykologisk rådgivning, krishantering och annan personlig vägledning. SOS International tillhandahåller tjänsterna Personligt samtalsstöd/chefsstöd, och hälsoprogram (KBT). Hälsoprogrammen tillhandahålls av Livanda på uppdrag av SOS International. Genom att trycka på länk till respektive hälsoprogram länkas du till Livanda.

Länsförsäkringar tillhandahåller i samarbete med Health Competence, artiklar och övrigt redaktionellt innehåll i Hälsa och vård som du hittar under Livskraft såsom artiklar, microactions och motivationsmeddelanden om inget annat anges. Länsförsäkringar ansvarar också för legitimering via BankID, kontroll av giltig försäkring och behörighet till att använda applikationen.

Under Vård visas även information om din försäkrings omfattning och en överblick över dina skadeärenden.

Vicorda ApS är en oberoende leverantör av tjänsten Hälsoprofil. Genom att trycka på Utför hälsotest, Hälsoprofil eller Smart träning länkas du till Vicorda ApS.

Wellmo ansvarar för funktionaliteten i applikationen Hälsa och vård (med undantag för de tjänster som beskrivits ovan), och för de funktioner i applikationen som du väljer att använda, exempelvis om vill överföra data från en smart enhet till applikationen.

Hälsoportalen

Den här webbplatsen är en portal för dig som har eller funderar på att skaffa Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring eller Bo kvar-försäkring. Här kan du bland annat få reda på mer om försäkringen, få svar på vanliga frågor, eller ta del av digitala hälsoprogram.